Humle logoHumle logo

Humle Småbolagsfond

Små, hållbara bolag kan stå för den stora tillväxten

Svenska småbolag har genererat bättre avkastning på börsen

Humle Småbolagsfond är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i nordiska små- och medelstora bolag. Svenska småbolag har historiskt genererat bättre avkastning på börsen jämfört med stora bolag och över tid vuxit sina vinster snabbare. Vi ser att deras entreprenörskap, innovation, strukturell tillväxt, förvärv och anpassningsbarhet gör dem till vinnare. Humle Småbolagsfond är en fond för dig som vill vara med på resan och investera i småbolag som kan fortsätta leverera starkare och hållbar vinsttillväxt. Som ett oberoende fondbolag är det vår övertygelse att vi kan bidra till bolagens hållbarhet genom en kontinuerlig dialog och inflytande för att påverka bolag i rätt riktning mot hållbart värdeskapande.

Placeringsinriktning

Humle Småbolagsfond är en aktivt förvaltad aktiefond som inriktar sig på placeringar i små- och medelstora bolag. Fonden får investera i nordiska bolag men huvuddelen av fondens medel kommer vara investerad i bolag som är noterade i Sverige. Med aktiv förvaltning menas att vi aktivt väljer att investera i aktier som vi anser ha attraktiva avkastningsmöjligheter. Materiella hållbarhetsfaktorer integreras i analysen och adderar ytterligare beslutsstöd för förvaltaren vid investeringsbeslutet.

Fonden lämpar sig väl för dig som har en långsiktig placeringshorisont (>5 år) och som tror att långsiktigt hållbar vinsttillväxt har förutsättningar att generera överavkastning över tid.

Kurs

Senaste kurs
0
Uppdaterad

Exponering

Fondöversikt
Visa alla innehlav

Innehav Top 10

Länder

Sverige
86.46%
Norge
5.72%
Finland
4.57%
Danmark
1.62%

Branscher

Industri
33.34%
Teknik
17.18%
Fastigheter
16.25%
Sjukvård
12.7%
Konsument, cyklisk
12.61%
Konsument, stabil
4.18%
Kommunikation
2.11%
Kassa
1.64%

Nyckeltal och dokument

Fondfakta

Förvaltare
Petter Löfqvist
Fondtyp
Aktiefond
Startdatum
2008-01-01
Startkurs
100 SEK
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
1.5%
Fondbolag
ISEC Services AB
Förvaringsinstitut
SEB
Hållbarhet
Fonden har en hållbarhetsprofil

Spana in och spara i andra fonder

Humle har 2 olika fonder, båda med rötterna i hållbarhet och att driva Nordiska bolag framåt, för en bättre värld som vi kan skapa tillsammans.

Svenska bolag kan skapa den riktiga förändringen

Humle Sverigefond

  • Globalt etablerade svenska bolag
  • Svenska bolag är ledande inom hållbarhet
  • Innovativa bolag med växande marknadsandelar
Börja spara
Läs mer

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Cookies

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy

Jag förstår och godkänner