Humle Sverigefond

Svenska bolag kan skapa den riktiga förändringen

Svenska bolag kan skapa den riktiga förändringen

Fokus Sverige

Humle Sverigefond är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag noterade i Sverige. Det är en fond för dig som är övertygad att den innovationskraft och konkurrenskraft även i framtiden kommer att bestå och att dessa bolag har förutsättningar att skapa rätt avkastning.

Svenska aktiemarknaden

Den svenska aktiemarknaden kan betecknas som globalt investeringsuniversum i miniatyr. Sverige med sin historik av innovation, industri och teknik har skapat några av världens ledande bolag inom ett flertal branscher. Stark innovationskraft, en liten hemmamarknad och en kapitalmarknad som under lång tid har varit beredd att skjuta till riskvilligt kapital har skapat en fantastisk grogrund för globala exportsuccéer och tekniska ledare. 

Hållbarhet

Som oberoende fondbolag  kan vi på Humle Fonder bidra till bolagens hållbarhet genom en kontinuerlig dialog och inflytande för att påverka bolag i rätt riktning mot hållbart värdeskapande. 

”Min investeringsfilosofi som jag tagit med mig hit handlar om att investera i 35–45 bolag som jag tycker har förutsättningar att långsiktig leverera en hållbar kvalitativ vinsttillväxt”

Hösten 2020 annonserade Atle att man förvärvar fonderna Humle Småbolagsfond och Humle Sverigefond från Söderberg & Partners. Fonderna togs över i början av januari 2021 och den 1 februari 2021 började jag, Petter Löfqvist, som ansvarig förvaltare.

För er som inte känner mig sedan tidigare har jag förvaltat svenska aktier och nordiska småbolag de senaste 13 åren och jobbat i finansmarknaden sedan 1998. Jag kommer senast från Danske Bank där jag de senaste tre åren fokuserat på hållbara småbolagsinvesteringar som ansvarig förvaltare.

Erfarenhet

Portföljförvaltare sedan 2009 för nordiska och svenska aktiefonder med fokus på småbolag för Evli Bank, Alfred Berg, Länsförsäkringar och Danske Bank.

Placeringsinriktning

Humle Sverigefond är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag noterade i Sverige. Med aktiv förvaltning menas att vi aktivt väljer att investera i aktier som vi anser ha attraktiva avkastningsmöjligheter. Materiella hållbarhetsfaktorer integreras i analysen och adderar ytterligare beslutsstöd för förvaltaren vid investeringsbeslutet.

Fonden lämpar sig väl för dig som har en långsiktig placeringshorisont (>5 år) och som tror att långsiktigt hållbar vinsttillväxt har förutsättningar att generera överavkastning över tid.

Kurs

Senaste kurs
0
Uppdaterad

Exponering

Fondöversikt
Visa alla innehav

Innehav Top 10

Länder

Sweden flag
Sverige
89.5%
Switzerland flag
Schweiz
5.2%
Finland flag
Finland
3.9%

Branscher

Industri
35.1%
Finans
21.2%
Teknik
15.8%
Fastigheter
10.9%
Sjukvård
7.2%
Konsument, stabil
5.1%
Råvara
3.3%
Kassa
1.5%

Nyckeltal och dokument

Fondfakta

Förvaltare
Petter Löfqvist
Fondtyp
Aktiefond
Startdatum
2008-01-01
Startkurs
100 SEK
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
1.25%
Fondbolag
ISEC Services AB
Förvaringsinstitut
SEB
Hållbarhet
Fonden har en hållbarhetsprofil

Spana in och spara i andra fonder

Humle har 2 olika fonder, båda med rötterna i hållbarhet och att driva Nordiska bolag framåt, för en bättre värld som vi kan skapa tillsammans.

Småbolag kan stå för den stora tillväxten

Humle Småbolagsfond

  • Fokus på snabbväxande nordiska småbolag
  • Innovation och hållbarhet starka drivkrafter
  • Underanalyserade bolag
Börja spara
Läs mer
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.