Humle logoHumle logo

Humle Sverigefond

Svenska bolag kan skapa den riktiga förändringen

Svenska aktiemarknaden ett globalt investeringsuniversum i miniatyr

Humle Sverigefond är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag noterade i Sverige. Den svenska aktiemarknaden kan betecknas som globalt investeringsuniversum i miniatyr. Sverige med sin historik av innovation, industri och teknik har skapat några av världens ledande bolag inom ett flertal branscher. Stark innovationskraft, en liten hemmamarknad och en kapitalmarknad som under lång tid har varit beredd att skjuta till riskvilligt kapital har skapat en fantastisk grogrund för globala exportsuccéer och tekniska ledare. Humle Sverigefond är en fond för dig som är övertygad att den innovationskraft och konkurrenskraft även i framtiden kommer att bestå och att dessa bolag har förutsättningar att skapa rätt avkastning. Som ett oberoende fondbolag är det vår övertygelse att vi kan bidra till bolagens hållbarhet genom en kontinuerlig dialog och inflytande för att påverka bolag i rätt riktning mot hållbart värdeskapande.

Placeringsinriktning

Humle Sverigefond är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag noterade i Sverige. Med aktiv förvaltning menas att vi aktivt väljer att investera i aktier som vi anser ha attraktiva avkastningsmöjligheter. Materiella hållbarhetsfaktorer integreras i analysen och adderar ytterligare beslutsstöd för förvaltaren vid investeringsbeslutet.

Fonden lämpar sig väl för dig som har en långsiktig placeringshorisont (>5 år) och som tror att långsiktigt hållbar vinsttillväxt har förutsättningar att generera överavkastning över tid.

Kurs

Senaste kurs
0
Uppdaterad

Exponering

Fondöversikt
Visa alla innehlav

Innehav Top 10

Länder

Sverige
92.96%
Schweiz
4.4%

Branscher

Industri
39.75%
Finans
19.31%
Fastigheter
14.67%
Konsument, cyklisk
8.55%
Teknik
4.96%
Sjukvård
3.63%
Råvara
3.48%
Kommunikation
3.01%
Kassa
1.64%

Nyckeltal och dokument

Fondfakta

Förvaltare
Petter Löfqvist
Fondtyp
Aktiefond
Startdatum
2008-01-01
Startkurs
100 SEK
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
1.25%
Fondbolag
ISEC Services AB
Förvaringsinstitut
SEB
Hållbarhet
Fonden har en hållbarhetsprofil

Spana in och spara i andra fonder

Humle har 2 olika fonder, båda med rötterna i hållbarhet och att driva Nordiska bolag framåt, för en bättre värld som vi kan skapa tillsammans.

Små, hållbara bolag kan stå för den stora tillväxten

Humle Småbolagsfond

  • Fokus på snabbväxande nordiska småbolag
  • Innovation och hållbara starka drivkrafter
  • Underanalyserade bolag
Börja spara
Läs mer

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Cookies

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy

Jag förstår och godkänner