Humle Småbolagsfond

Småbolag kan stå för den stora tillväxten

Svenska småbolag har genererat bättre avkastning på börsen

Fonden

Humle Småbolagsfond är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i nordiska små- och medelstora bolag. Det är en fond för dig som vill vara med på resan och investera i småbolag som kan fortsätta leverera starkare och hållbar vinsttillväxt. 

Svenska småbolag

Svenska småbolag har historiskt genererat bättre avkastning på börsen jämfört med stora bolag och över tid vuxit sina vinster snabbare. Entreprenörskap, innovation, strukturell tillväxt, förvärv och anpassningsbarhet gör småbolag till vinnare.

Hållbarhet

Som oberoende fondbolag  kan vi bidra till bolagens hållbarhet genom en kontinuerlig dialog och inflytande för att påverka bolag i rätt riktning mot hållbart värdeskapande. 

”Jag är övertygad om att över tid är det bolagens förmåga att generera vinsttillväxt som styr värdet”

Hösten 2020 annonserade Atle att man förvärvar fonderna Humle Småbolagsfond och Humle Sverigefond från Söderberg & Partners. Fonderna togs över i början av januari 2021 och den 1 februari 2021 började jag, Petter Löfqvist, som ansvarig förvaltare.

För er som inte känner mig sedan tidigare har jag förvaltat svenska aktier och nordiska småbolag sedan 2009 och jobbat i finansmarknaden sedan 1998. Jag kommer senast från Danske Bank där jag de senaste tre åren fokuserat på hållbara småbolagsinvesteringar som ansvarig förvaltare.

Erfarenhet

Portföljförvaltare sedan 2009 för nordiska och svenska aktiefonder med fokus på småbolag för Evli Bank, Alfred Berg, Länsförsäkringar och Danske Bank.

Placeringsinriktning


Humle Småbolagsfond är en aktivt förvaltad aktiefond som inriktar sig på placeringar i små- och medelstora bolag. Fonden får investera i nordiska bolag men huvuddelen av fondens medel kommer vara investerad i bolag som är noterade i Sverige. Med aktiv förvaltning menas att vi aktivt väljer att investera i bolag som vi anser ha attraktiva avkastningsmöjligheter. Materiella hållbarhetsfaktorer integreras i analysen och adderar ytterligare beslutsstöd för förvaltaren vid investeringsbeslutet.

Fonden lämpar sig väl för dig som har en långsiktig placeringshorisont (>5 år) och som tror att långsiktigt hållbar vinsttillväxt har förutsättningar att generera överavkastning över tid.

Kurs

Senaste kurs
0
Uppdaterad

Exponering

Fondöversikt
Visa alla innehav

Innehav Top 10

Länder

Sweden flag
Sverige
94.4%
Finland flag
Finland
1.8%
Denmark flag
Danmark
1.4%
Norway flag
Norge
0.5%

Branscher

Industri
29.9%
Teknik
26.7%
Fastigheter
18.4%
Finans
8.3%
Konsument, stabil
6.4%
Sjukvård
6%
Kommunikation
2.4%
Kassa
2.1%

Nyckeltal och dokument

Fondfakta

Förvaltare
Petter Löfqvist
Fondtyp
Aktiefond
Startdatum
2008-01-01
Startkurs
100 SEK
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
1.5%
Fondbolag
ISEC Services AB
Förvaringsinstitut
SEB
Hållbarhet
Fonden har en hållbarhetsprofil

Spana in och spara i andra fonder

Humle har 2 olika fonder, båda med rötterna i hållbarhet och att driva Nordiska bolag framåt, för en bättre värld som vi kan skapa tillsammans.

Svenska bolag kan skapa den riktiga förändringen

Humle Sverigefond

  • Globalt etablerade svenska bolag
  • Svenska bolag är ledande inom hållbarhet
  • Innovativa bolag med växande marknadsandelar
Börja spara
Läs mer
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.