Frågor om Humle Fonder - Vanliga frågor och våra svar

Information

Frågor om Humle Fonder

Vad är Humle fonder?
Hur kan jag hålla mig uppdaterad om det senaste från Humle Fonder?
Jag vill investera i Humle Fonder. Hur gör jag?
Jag hittar inte Humle Fonder hos min bank eller där jag har mitt sparande?
Sparar förvaltarna själva i fonderna?
Varför har Humle Fonder valt att fokusera på hållbarhet?
Vad är skillnaden mellan aktiv och passiv förvaltning? Vad gör Humle?
Hur väljer förvaltarna vilka bolag som ska inkluderas i portföljen?
Finns det branscher som Humle exkluderar från portföljen?

Frågor om fonder generellt

Vad är en fond?
Vad är en indexfond?
Vad är skillnaden mellan en aktivt förvaltad fond och en indexfond?
Vad innebär det att slå index?
Vad finns det för fördelar med att spara i fonder?
Vad finns det för risker med att spara i fonder?
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.