Frågor om Humle Fonder - Vanliga frågor och våra svar

Information

Frågor om Humle Fonder

Hur kan jag följa vad som händer med Humle Fonder?
Jag vill investera i Humle Fonder. Hur gör jag?
Jag hittar inte Humle Fonder hos min bank eller där jag har mitt sparande?
Sparar förvaltarna själva i fonderna?
Varför har Humle Fonder valt att fokusera på hållbarhet?
Vad är skillnaden mellan aktiv och passiv förvaltning? Vad gör Humle?

Frågor om Humle Småbolagsfond

Vad är skillnaden mellan Humle Småbolagsfond och Humle Sverigefond?
Hur många innehav har fonden?
Vad investerar fonden i?
Vilka branscher investerar fonden i?
Hur arbetar fonden med hållbarhet?
Vad kostar fonden?
Vad är en småbolagsfond?
Varför investera i småbolag?

Frågor om Humle Sverigefond

Vad är skillnaden mellan Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond?
Hur många innehav har fonden?
Vad investerar fonden i?
Vilka branscher investerar fonden i?
Hur arbetar fonden med hållbarhet?
Vad kostar fonden?

Frågor om fonder generellt

Vad är en fond?
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.