Atle förvärvar Humle Småbolagsfond och Humle Sverigefond

2021-01-11

Förvärvet innebär att Atle breddar sin portfölj av aktiva förvaltare och knyter till sig ytterligare en framgångsrik förvaltarorganisation.

Humle Småbolagsfond och Humle Sverigefond är aktivt förvaltade fonder som grundats och förvaltats av Humle Kapitalförvaltning, sedan 2008.

Förvärvet innebär att Atle övertar förvaltningen av fonderna från Söderberg & Partners vid ingången av 2021. Humlefonderna och dess förvaltning kommer att samlas under namnet Humle Fonder.

Vi ser fram emot att bygga vidare på Humles fina varumärke och framgångsrika förvaltning. Vår ambition är att kunna göra fonderna tillgängliga för fler sparare framöver

Gustav Ohlsson, VD för Atle

Slutförandet av förvärvet är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden av Finansinspektionen vilka förväntas erhållas under december 2020.

Om Atle

Atle är en långsiktig partner till aktiva förvaltare. Atles mål är att samla ledande förvaltare under ett tak för att ge dem förutsättningar och stöd till att utveckla sina strategier och verksamheter. Atles portfölj består idag av fyra förvaltare ALCUR Fonder, Fondbolaget Fondita, Gro Kapitalförvaltning och TIN Fonder som gemensamt förvaltar över 23 miljarder kronor. Atle Investment Management AB är ett dotterbolag till Bure Equity AB (publ). För mer information om Atle, besök www.atle.se

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.