Atle tar över förvaltningen av Humle Småbolagsfond och Humle Sverigefond

2021-01-11

Från och med idag, den 11 januari 2021, kommer Atle Investment Services AB att på uppdrag av ISEC Services AB överta förvaltningen av fonderna Humle Småbolagsfond och Humle Sverigefond från Söderberg & Partners. Förvaltningsuppdraget har anmälts till Finansinspektionen, som den 11 december 2020 meddelande att den inte har något att invända gällande uppdraget.

Atle är en långsiktig partner till aktiva förvaltare. Idag är vi fem förvaltare ALCUR Fonder, Fondbolaget Fondita, Gro Kapitalförvaltning, Humle Fonder och TIN Fonder. Atle är ett dotterbolag till Bure Equity AB (publ).

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.