Elin Wiker i Aktiespararnas börspanel

2022-11-08

Vår analytiker Elin Wiker har deltagit i Aktiespararnas börspanel under Stora Aktiedagen i Göteborg den 7:e november 2022.

Vår analytiker Elin Wiker startade denna vecka med att göra bolagsbesök i Göteborg. Utöver det deltog hon även i Aktiespararnas börspanel under den Stora Aktiedagen i Göteborg. Kriget i Ukraina, inflation, räntor och hur jobbig denna marknad är var en av frågorna som börspanelen diskuterade. Andra frågor som diskuterades är vilka risker som finns just nu på marknaden och vilka bolag som kan påverkas om elen stängs ner.

Aktiespararnas börspanel som Elin gästar finns att titta på här.

Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan börsbolag och investerare. Evenemangen möjliggör för investerare att kunna ställa frågor till bolagen innan eventuella investeringar. Aktiespararna ansvarar inte för informationen som medverkande bolag framför. Att ett bolag medverkar vid ett event arrangerat av Aktiespararna ska varken uppfattas som ett uttryck för att Aktiespararna rekommenderar en investering i bolaget, eller som att Aktiespararna på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. Medverkande börsbolag har betalat Aktiespararna för att presentera på evenemanget.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.