Elin Wiker i Dagens Industri

2022-11-11

Vår analytiker Elin Wiker delar sina tankar kring om börsen är i ett björnmarknadsrally eller om vi sett starten på en ny tjurmarknad samt delar med sig av några aktietips i en intervju med Dagens Industri.

Vår analytiker Elin Wiker har intervjuats om läget på börsen just nu av Dagens Industri Semir Hasanbegovic. Elin berättar om varför hon tror risken ligger på nedsidan, vilka osäkerhetsfaktorer som behöver lösas innan de globala börserna kan tuffa uppåt igen samt hur hon ser på den senaste tidens börsstuds.

Elin sammanfattar också rapporterna från det tredje kvartalet och varför hon tycker de överlag varit starka. Utöver det delar även Elin med sig av två aktietips, som hon tror kommer stå emot en svagare börs. Det rör sig om två bolag med långsiktig vinsttillväxt, som vi på Humle Fonder gillar. Dessa bolag rider på strukturella trender med sina produkter eller tjänster och som vi tror på sikt kommer kunna leverera fina resultat.

Läs artikeln här.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns här på vår hemsida.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.