Vad är Glaciärfilten?

2022-05-13

Går det att förhindra att glaciärer smälter genom att täcka dem med ulltäcken på sommaren? Det är frågan äventyraren Oskar Kihlborg har ställt sig för att se om man kan hindra glaciärer från att smälta för mycket under sommaren.

Att glaciärer smälter under den varmare delen av året och byggs på under vintern är inget nytt, men det har aldrig skett i den takt vi ser nu. Projekt Glaciär, under ledning av Oskar, är ett test på svenska glaciärer för att se om snön på ett hållbart sätt kan räddas över sommaren genom att skyddas med ulltäcken. Ett slags glaciärernas hjärt/lungräddning.

Man har tidigare täckt glaciärer, i bland annat alperna och USA, med fossilbaserade presenningar med lyckat resultat, men det är första gången detta görs i Skandinavien med icke fossilbaserat material. Ullen i täckena är en blandning av ull och PLA (majsstärkelse) och förankrad med jutesäckar fyllda med sten. Man använder även polyestersnöre (fossilt) för att binda ihop jutesäckarna men testar nu även naturmaterial för att göra allt så fossilfritt som möjligt.

Sommaren 2021 la projektteamet ut 40m2 ull från Tyskland på Helagsglaciären, Sveriges sydligaste glaciär. Ulltäcket hade skyddat 4 meters avsmältning i september, då täckena rullades ihop för att låta snön bygga på under vintern. Ullen läggs ut manuellt. Inga helikoptrar används. Starka åkare på skidor för upp ulltäckena på glaciären. I juni 2022 rullas ut duken ut igen på Helags glaciär. Glädjande nog kompletteras den tyska ullen med svensk. Närproducerat välkomnas.

Projektet utökades under året även till att omfatta Björlings glaciär vid foten av Kebnekaise. Där ligger nu 200m2 av den tyska ullen och en mindre del av den svenska. Den ska ligga hela sommaren till september.

Ungefär 3000 personer passerar Björlings glaciär varje år på väg uppför Kebnekaise, så förhoppningen är att alla kommer att stanna och ta bilder på duken och läsa den skylt vi sätter upp på glaciären.  Det kommer även finnas information nere på fjällstationen. Nikkaluokta ville också ha info.

Förutom Humle Fonder är Svenska Turistföreningen är med i projektet och även POW, Protect Our Winters som Oskar Kihlborg är ambassadör för. Peak 63, ett företag från Östersund, har vi köpt den Tyska ullen av. Speed-up Halland är ett projekt som utvecklat, tillverkat och levererat den svenska ullen.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.