"Fonden är ganska fastighetstung" - Petter Löfqvist i Placera

2021-12-02

Placeras Pär Ståhl intervjuade vår förvaltare Petter Löfqvist den 2:a december 2021. I intervjun berättar Petter vilka bolag som bidragit till att Humle Småboalagsfond inte bara hör till en av de bästa småbolagsfonderna, utan även en av de bästa fonderna i år. Utöver det besvarar Petter flera andra frågor av Pär Ståhl för att ge en tydlig överblick på vad som hänt i vår småbolagsfond Humle Småbolagsfond sedan förra intervjun som gjordes tidigare i år.

Läs intervjun här.

Riskinformation.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns här på vår hemsida humlefonder.se under respektive fond.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.