Humle Fonder april 2023 –”Lyft blicken” revisited

2023-04-04

Rapportsäsong igen. En möjlighet att stämma av temperaturen i bolagen och få ytterligare lite kött på benen om hur det går och vart bolagen står. En favoritperiod för tyckare och pressen att hetsa upp investerare till att fokusera alldeles för kortsiktigt.  

Denna rapportsäsong har bjudit på, såhär långt och i vanlig ordning, besvikelser och positiva överraskningar i förhållande till förväntansbilden. Den skiljer sig inte från någon av de tidigare 53 rapportsäsonger jag har varit med om i termer av att besvikelser och överraskningar tas emot med negativa och positiva kursrörelser. Vad som dock skiljer sig, vilket de gjort de senaste åren, är att kursreaktionerna på rapporter har förstärkts. Om en bra rapport för några år sedan belönades eller straffades med kursrörelse på 2 - 4%, så är rörelserna idag mycket större. Atlas Copcos rapport överraskade marknadens förväntningar på alla rader och kursen steg 13% och marknadsvärdet justerades upp ca 90 miljarder kr. Åt andra hållet har vi Avanza som kom in med en rapport som var något sämre än förväntat och där krusen sjönk nästan 10%. Jag har inget svar på var dessa förstärkta reaktioner kommer ifrån men gissar att det är en cocktail av passivt kapital (ETFer, Indexfonder m.m.) och algoritmiska strategier som ställer till det och som har blivit en större del av marknaden idag. Är kursreaktionen i Atlas Copco rimlig? Kanske – om förutsättningarna för bolaget på lång sikt har förändrats utifrån informationen i kvartalsrapporten, då är det rimligt. 

Jag har beskrivit i tidigare månadsbrev att marknaden, från tid till annan, väljer att endast titta kortsiktigt och under andra tider har en förmåga att blicka längre bort. Jag tycker mig skönja i denna rapportsäsong att marknaden börjar se bortom bara siffrorna i kvartalet och börja titta på vad man långsiktigt kan förvänta sig att bolaget kan generera. Förväntansbilden och vinstförväntningarna har havererat i ganska många bolag nu. Detta tillsammans med bekräftelser på att vi nått botten i denna vinstcykel, får nu effekten att även dåliga rapporter där marknaden också är säker att botten är nådd faktiskt får ett positivt mottagande. Vi har sett det i bolag som Thule, Bufab och NCAB. 

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare 

Marknaden

April har bjudit på en rad bolagsrapporter som delvis berörs ovan, vilket är precis det marknaden haft fokus på. Börserna har alltmer börjat röra sig ifrån känsligheten för de makroekonomiska nyheterna till att hantera dessa på ett mer ”normalt” sett. Man tror sig nu veta ungefär var räntetoppen kommer vara och inflationen rullar över vad det verkar. Således kan man alltmer återgå till att titta på det fundamentala i bolagen och de mer konjunkturella indikatorerna.   

Hemma i Sverige höjde Riksbanken under årets andra möte räntan med väntade 50 punkter, vilket betyder att vi nu har en styrränta på 3,50 procent. Dock var direktionen inte enig gällande storleken på höjningen där vissa hade föredragit en höjning på 25 punkter. En höjning till är åtminstone att vänta inför Riksbankens sista sammanträde i juni. Inflationen föll tillbaka något från sina toppnivåer även om den är fortsatt hög. Producentpriser som ligger före konsumentpriserna i förändringar visade även en mycket positiv utveckling i mars, där årstakten gick från 9,8 procent i februari till 3,5 procent i mars. Kostnadsinflationen har börjat avta vilket även kan ses som en positiv nyhet för bolagen och för inflationen i konsumentled. 

Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) steg 2,9% under månaden. Småbolagsindex (CSRXSE Index) steg något mindre 2,2%. Hittills i år har OMXSGI avkastat 11,9% medan CSRXSE avkastat 10,6%.   

 

Månadens bolag – NCAB 

NCAB är en fullserviceleverantör av mönsterkort. Det betyder att man hjälper sina kunder att hitta, kvalitetssäkra, designa, köpa och leverera mönsterkort. De äger själva inga fabriker utan har ett nätverk av tillverkare i världen. Fördelen för NCABs kunder är att de själva slipper ha denna kompetens inom bolaget, utan kan dra nytta av NCAB istället. Bolaget fokuserar på segmentet ”High Mix Low Volume” (HMLV) och riktar in sig på mer komplexa mönsterkort där kvalité och lösningen i sig ofta kommer före priset för kunden. Mönsterkorten utgör endast ca 1 - 3% av värdet på slutprodukten, samtidigt är kortet kritiskt för produkten som helhet. Detta är en del av varför NCAB har de marginaler de har och lycktas hålla dessa på en hög nivå.  

Bolaget har kunder i hela världen och inom ett stort antal branscher och är således ej beroende av tillväxten i en industri utan de olika industriernas cykler kan ofta gå omlott.  

Marknaden är fragmenterad och NCAB är en av de större spelarna som verkar globalt men trots detta har de en relativt låg marknadsandel. Detta öppnar upp för att kunna ta marknadsandelar, både genom organisk tillväxt och genom förvärv. NCAB har under åren bevisat sig som en duktig förvärvare och med en låg skuldsättning och bra kassaflöde finns det alla möjligheter för att låta denna framgångsrika strategi fortlöpa.  

Det finns fler olika delar av detta case som gör det intressant om man lyfter blicken. Ett samhälle där vi får allt fler elektroniska produkter som kräver alltmer avancerade mönsterkort. Ett bolag som är välskött med låg skuldsättning och alla möjligheter att växa med sin marknad samt fortsätta ta marknadsandelar både organiskt och genom förvärv. Kortsiktigt har det dock funnits orosmoln som orsakat stora svängningar i aktiekursen.  Senaste kvartalen har bolaget haft en kraftigt negativ orderingång till följd av det mer normaliserade orderläggningsbeteendet och lagerjusteringar hos kunderna. Detta var något som marknaden tog till sig fort och aktiekursen var likt orderingången kraftigt ner. Dock efter att ha rapporterat ett första kvartal där orderingången igen var ner ordentligt, men som i övrigt såg rätt bra ut med en fin utveckling i marginalen och en relativt positiv ledning inför framtiden verkar marknaden vågat lyfta blicken något. 

 

Humle Småbolagsfond 

Under månaden ökade fondens värde 0,9 procent samtidigt som fondens jämförelseindex (CSRX Sweden Index) ökade 2,2 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat 7,5 procent och jämförelseindex minskat 4,8 procent. 

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod NCAB för. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Bufab, AAK och Addtech. De största negativa bidragen kom från Trelleborg, Hexatronic och Beijer Ref. 

Under månaden har Engcon fått lämna portföljen. 

Humle Sverigefond 

Under månaden ökade fondens värde 3,0 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) steg även 3,0 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat 1,9 procent och fondens jämförelseindex ökat 4,7 procent. 

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Bufab för. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Bufab, Atlas Copco och Investor. De största negativa bidragen kom från Hexatronic, Trelleborg och Beijer Ref.  

Har ni några frågor eller vill träffa hos, är ni hjärtligt välkomna att höra av er på info@humlefonder.se

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.