Humle Fonder april 2024 - Plötsligt händer det

2024-05-03

Vi har talat om det tidigare. Fördelen med att äga en portfölj av bolag där varje bolag ska ha förutsättningar att bidra till avkastningen i portföljen. Har man en portfölj där man har valt in bolag som man tycker har förutsättningar att överprestera över tid och man, över tid, får lite mer rätt än fel så borde man ha bra förutsättningar att generera en avkastning som är bättre än marknaden som helhet. 

Idag ska vi tala om vad som händer om man har fel. I vårt fall flög en svart svan in på kontoret under april i form av Bravida. Aktien var under månaden ner 20 procent som ett resultat av en polisanmälan från Region Skåne angående misstänkt fakturafusk. Marknaden reagerade med att skicka ner kursen som mest 26 procent, på grund av förtroende. 

Att tappa som mest 26 procent av ett bolag på bara några få dagar är inget man är stolt över. Det är sådant som får en på dåligt humör, får en att sova dåligt och fundera över sin förmåga att välja rätt bolag. Händelsen var inget som man rimligtvis kunnat förutse. Okej, vi vet att bygg- och installationsbranschen med dess struktur med underleverantörer har en högre risk vad gäller fusk och korruption. Vilket historien visat i de flesta noterade byggbolagen med olika typer av skandaler. 

I vår portföljkonstruktion var Bravida en medelstor position och i ett läge där vi får fel så kommer det att påverka avkastningen i portföljen. Men så måste det vara. Risk och avkastning hänger ihop och risk går åt båda hållen. Förhoppningsvis har vi, över tid, risken med oss på uppsidan och får stöd i det faktum att 23 av 39 bolag i portföljen generade bidrag till totalavkastningen under månaden. 

Förutom att fundera på Bravida har vi under månaden fått fundera över 172 kvartalsrapporter (Q1 2024) i småbolagsmarknaden på Stockholmsbörsen. Blandade resultat i vanlig ordning, sammanfattningsvis blev Q1 2024 en fortsättning på det man såg Q4 2023. Mjukvarubolag tuffar på rätt bra, medan efterfrågan är sådär hos industriexponerade bolag och bolag som är beroende av investeringar i kapitalvaror. Dock verkar vi vara i närheten av vad man skulle kunna kalla en efterfrågebotten. Takten på återhämtning är alltid svårt att förutse men det bolagen signalerar är att andra halvåret 2024 ser ljusare ut.  

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare 

Marknaden 

Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) ökade 0,2 procent under månaden. Småbolagsindex (CSRXSE Index) minskade 0,7 procent. Hittills i år har OMXSGI ökat 8,3 procent medan CSRXSE ökat 5,5 procent.   

Månadens bolag – Bravida

Månadens bolag måste bli Bravida. Som vi skrev ovan tappade bolaget 20 procent under månaden och var som mest ner 26 procent på nyheten att Region Skåne polisanmäler bolaget för misstänkt fakturafusk och säger upp avtalet. Vi har under månaden ägnat en del tid åt att sätta saker i perspektiv. 

 

Först ska sägas att vi ser oerhört allvarligt på informationen som kommit från Region Skåne och de spekulationer som drev ner kursen om ett systematiskt fakturafusk i Bravida är något som, om det är sant, är extremt allvarligt. Bolaget gör nu en genomgång av hela verksamheten och presenterade sina preliminära slutsatser i slutet av månaden där de finner att det inte finns något systematiskt fakturafusk i 10 av 11 enheter som levererat till Region Skåne. Slutsatsen är att fakturafusk har förekommit men varit isolerat till en enhet och enstaka personer. Bravida går vidare och polisanmäler de tre personer de anser ansvariga för fusket. Utredningen kommer fram till att Bravida ska ha överfakturerat Region Skåne med 1.5 mkr.  

 

Om vi sätter saker i perspektiv. Bravida omsatte 2023 SEK 29.4 miljarder. Bolaget har en historik av att leverera extremt stabila rörelsemarginaler som senaste 5 åren legat mellan 5,9 procent och 6,9 procent (Bloomberg, 2024). Bolaget har en lätt balansräkning och en hög kassakonvertering. Cirka 50 procent av omsättningen kommer från Service/Underhållskontrakt och hälften från nyinstallation. Man har en förvärvsmodell som är väldigt synergistisk som senaste åren adderar meningsfullt bidrag till tillväxten. 

 

Bravida fakturerade totalt under förra året cirka 1 miljard till offentlig sektor och totalt 38,7 mkr till Region Skåne. Det misstänkta fakturafusket utraderade 4,9 miljarder i marknadsvärde från toppen till botten. Innan det misstänkta fakturafusket uppdagades var värderingen av bolaget inte på något sätt utmanande. Idag värderas bolaget enligt analytikers förväntningar till EV/EBIT 10,6 x. Som sjunker till 9 gånger två år ut. Problemet är att analytiker i marknaden inte lägger in förvärv i sina prognoser. Skulle man justera tillväxten med förvärv om cirka 5 procent per år till en marginal om 6,5 procent sjunker multipeln 2026 till 8,5 x, vilket på inga sätt är utmanande i absoluta tal och mot bolagets egen historik. 

Humle Småbolagsfond 

Under månaden minskade fondens värde 1,4 procent samtidigt som fondens jämförelseindex (CSRX Sweden Index) minskade 0,7 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat 9,0 procent och jämförelseindex ökat 9,5 procent. 

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Nolato för med en uppgång på 14 procent. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från AAK, Avanza och Nolato. De största negativa bidragen kom från Bravida, Chemometec och Bufab. 

Under månaden har Iconovo sålts av helt i portföljen. 

Humle Sverigefond 

Under månaden ökade fondens värde 2,1 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) ökade 0,3 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat 15,3 procent och fondens jämförelseindex ökat 15,1 procent. 

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod AstraZeneca för med en uppgång på 15 procent. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Alfa Laval, AstraZeneca och AAK. De största negativa bidragen kom från Bufab, Indutrade och Hexagon. 

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.