Humle Fonder augusti 2021 – Timing is everything?

2021-09-06

Den starka utvecklingen för båda våra fonder fortsatte under augusti och båda fonderna levererar stark avkastning, både i absoluta och relativa termer.

Var kommer dessa galna avkastningstal ifrån? Vi är inne i en uppgångsperiod som är den längsta på 30 år. Värderingsmultiplarna expanderar, flödena till aktiemarknaden fortsätter och riskviljan att investera i nya bolag som noterar sig är rekordhögt. Samtidigt varnar bolagen för ökande kostnader i form av en global komponentbrist och en global transportkedja som fått rejäla störningar i kölvattnet av pandemin med stängda hamnar och global containerbrist. Det börjar lukta som om marknaden skall ner?  . . . Eller? Kom ihåg att det aldrig är värderingar som sådant som knäcker börsen, någon extern faktor måste till som skickar upp riskpremien och därmed tar ned värderingar.

Det är möjligt att marknaden skall korrigera. Men när? Jag vet inte, och jag bryr mig ärligt talat inte speciellt mycket om det. För faktum är att perfekt timing i aktiemarknaden är omöjligt att åstadkomma och världens åttonde underverk, dvs ”ränta-på-ränta-effekten” som jobbar med dig. Om du under de senaste 20 åren varit investerad i Stockholmsbörsen men lyckats stå utanför marknaden de 10 bästa börsdagarna för att du skall vara smart och tajma marknaden har du under denna period förlorat 776% procents avkastning, och missade du de 25 bästa dagarna har du förlorat 1189% procent mot att hela tiden vara exponerad.

Vad vill jag säga med detta? Investera långsiktigt i tillgångar du är övertygad om att de skall ge långsiktig, hållbar avkastning. I mitt fall handlar det om att jag (nästan) religiöst är övertygad att bolag med förutsättningar att växa sina vinster snabbare än andra bolag över tid kommer att åtnjuta högre värde än de som inte växer. Det knyter an till mitt jobb och i min arbetsbeskrivning står också att jag alltid skall vara fullinvesterad.

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknaden

Även om det under månaden funnits saker som marknaden skulle kunna ta som negativa, till exempel minskade tillgångsköp från den amerikanska centralbanken och Kinas jakt på sina inhemska teknikjättar och eventuella spridningseffekter av detta, fortsatte styrkan i den svenska aktiemarknaden under augusti.

Det fortsatte komma en rad bolagsrapporter som inte på något sätt förändrade bilden från de tidigt rapporterande bolagen i juli. Starka marginaler och stark försäljning, med kommentarer om komponentbrist och höga fraktkostnader.

Under augusti fortsatte trenden från juli och de mindre bolagen utvecklades starkare än de stora bolagen. Stockholmsbörsen (SAX Index) steg +0,5 procent medan småbolagsindex (CSX Index Sweden) steg +3,1 procent.

Månadens bolag

Månadens bolag är Hexatronic Group som under månaden levererade hela +49 procents avkastning.

Bolaget levererar produkter och systemlösningar för de passiva delarna i fibernät, som till exempel fiberoptisk kabel, kanaler och nätverkstillbehör. Bolaget består av ett 20 tal bolag som levererar produkter och tjänster till kunder i framförallt Norden, Europa och USA.

Hexatronic hade sin första storhetstid för ett antal år sedan då Sverige, som ligger väldigt långt fram globalt sett, investerade enorma summor i att förse i stort sett hela befolkningen med möjlighet till fiberuppkoppling.

Storhetstiden detta bolag har framför sig ligger i bolagets geografiska expansion de senaste åren mot Tyskland, Storbritannien och USA där fiberpenetrationen hos hushållen fortfarande är väldigt blygsam i jämförelse med var Sverige står idag.

Ur ett investeringsperspektiv borde detta bolag har förutsättningar att erbjuda långsiktig tillväxt under många år framåt. Bolaget verkar i geografiska marknader som är under strukturell tillväxt på grund av en lång period framåt där fiberpenetrationen skall öka hos befolkningen och det faktum att utrullningen av 5G kräver betydligt mer fiber. Kombinera detta med en aktiv förvärvsagenda där bolaget kan addera intressanta tilläggsförvärv till de geografiska plattformar man har skapat i några av de viktigaste fibermarknaderna i Världen.

Humle Fonder

Humle Småbolagsfond

Fonden har under augusti stigit +5,7 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för fondens jämförelseindex +3,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden stigit +44,1 procent jämfört med +31,4 procent för jämförelseindex.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Hexatronic Group för, aktien steg hela +49,0 procent under månaden. Bolaget presenterade under månaden ytterligare en stark kvartalsrapport där bolaget gynnas av den fiberutrullning som sker i framförallt. USA, Tyskland och Storbritannien. Starkaste bidrag till totalavkastningen kommer från QT Group, Hexatronic Group och Addlife.

Inga bolag har lämnat eller tillkommit till portföljen under månaden.

Humle Sverigefond

Fonden har under augusti stigit +0,9 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för fondens jämförelseindex +0,5 procent. Starkast kursutveckling stod vårt innehav i Addlife för, som var upp +19,4 procent. Starkast bidrag till portföljens avkastning under månaden kom från Addlife, Thule och Sagax. Sedan årsskiftet har fonden stigit +32,6 procent jämfört med +32,2 procent för jämförelseindex.

Har ni några frågor eller vill träffa hos, är ni hjärtligt välkomna att höra av er.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.