Humle Fonder augusti 2022 – Never let a good crisis go to waste

2022-09-02

2022 kommer gå till börshistorien som ett år fyllt av företeelser som man som investerare inte har behövt ta hänsyn till på flera decennier. Inflation, komponentbrist och högre räntor. Det sistnämnda har vi pratat om i varje månadsbrev sedan januari, känns det som.

Månadens fokus i marknaden blev energibrist och energipriser. Med en strypt gastillförsel från Ryssland till EU där beroendet av gas, i framförallt kontintentaleuropa, är stort har marknaden, politiker och media fokuserat på samhället och bolagens energiberoende. Det har gjorts listor på energikonsumtion i bolagen samt på vilka bolag som har produktion i vilka el-områden där elpriser kan förväntas skena i vinter och där gasransoneringar kan ställa till det.

En energikris är såklart väldigt oroande och det kommer kunna påverka tillväxt och vinstmarginaler för bolagen. Det kommer finnas bolag som potentiellt kommer att påverkas mycket och som kommer se sina vinster falla på grund av en olycklig kombination av minskad efterfrågan och ökande kostnader. Detta på grund av ökande energipriser och en generell inflation.

Men det som gäller när omvärldsförutsättningarna förändras är att det kommer, även i denna kris, finnas bolag som klarar sig bättre. Bolag med, redan idag, ett lågt energiberoende i förhållande till sitt förädlingsvärde eller bolag som har möjlighet att ta tillvara på marknadens och samhällets omställning till ett mer energieffektivt samhälle och näringsliv. Ineffektiva bolag kommer att slås ut och försvinna, medan de bolag med en inneboende kvalitet att anpassa sig och se möjligheter kommer att finna möjligheter till tillväxt.

Som Churchill sa – ”Never let a good crisis go to waste"
Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknaden

Med en otrolig stark utveckling under juli i ryggen gick vi in i augusti där marknaderna föll tillbaka. Förhoppningen om en vändning fick sig en törn och återigen har vi fått se ett så kallat björnmarknadsrally. Marknaderna fick under månaden se ett visst ljus i inflationsmörkret när bland annat inflationssiffror från USA kom in lägre än väntat och börserna mådde tillfälligt lite bättre. Ett hökaktigt tal från FEDs chef Jerome Powell i Jackson Hole fick volatiliteten och räntorna att ta ett kliv uppåt och återigen fick vi se aktiemarknaden komma ned ordentligt.

Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) minskade med 7,2 procent och har sedan årsskiftet avkastat minus 24,6 procent. Nedgången för småbolagen var något större och indexet (CSX Index Sweden) avkastade minus 8,9 procent och har sedan årsskiftet avkastat minus 31 procent.

Månadens bolag

Alla som har förvaltat småbolagsfonder under lång tid har ett speciellt förhållande till Markaryds stolthet, NIBE.

NIBE är ett av de bolag på Stockholmsbörsen som gjort resan från ett riktigt litet småbolag från Småland till en global ledare inom värmepumpar. Med ett marknadsvärde idag om 200 miljarder kronor kan det inte längre klassas som ett småbolag. Bolaget har de flesta egenskaper vi söker när vi letar långsiktig, hållbar, kvalitativ tillväxt – varför vi äger bolaget i Humle Sverigefond.

Bolaget platsar på temat energiförsörjning och effektivisering. Ingen kan ha missat att vi verkar har en tuff vinter att vänta vad gäller energikostnader. Det är därför allt fler som byter från gamla värmekällor som direktverkande el, gas, olja, kol och pellets till mer energieffektiva värmekällor där luftvärmepumpar passar väl in. En luftvärmepump är en väldigt energieffektiv värmekälla där man kan spara upp till 60% per år i energianvändning genom att byta ut gamla ineffektiva värmekällor till värmepump istället.

Bolaget har sedan det kom till börsen 1997 gjort en industriell resa som har skrivit in sig i den svenska börshistorien. Bolaget har genom att erbjuda en produkt som växer strukturellt, tagit vara på förvärvsmöjligheter (där man förhandlat som riktiga smålänningar), bett aktiemarknaden om pengar vid rätt tillfällen och använt sin balansräkning på rätt sätt. Genom detta har man skapat ett bolag som trots sin storlek har goda möjligheter att fortsätta växa strukturellt under lång tid när marknaden för energieffektiva värmekällor är hetare än någonsin.

Källa: Bloomberg, 2022

Humle Fonder

Humle Småbolagsfond

Under månaden minskade fondens värde med 10,4 procent och fondens jämförelseindex (CSX Index Sweden) minskade 8,9 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat med 26,8 procent och jämförelseindex minskat med 28,3 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under augusti stod K2A för där flertalet insynspersoner under månaden köpt aktier. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från K2A, Engcon och Swedish Orphan Biovitrum.

De negativa bidragen kom främst från Beijer ref, Hexatronic och Crayon.

Läs månadsrapport för Humle Småbolagsfond här.

Humle Sverigefond

Under månaden minskade fondens värde med 7,9 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) minskade med 7,2 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat med 23,1 procent och fondens jämförelseindex minskat med 21 procent.

Starkast kursutveckling i Sverigefonden under augusti stod Alleima, avknoppningen från Sandvik. Starkast bidrag till totalavkastningen i portföljen kom under augusti från SCA, Alleima och Swedbank.

De negativa bidragen kom främst från Sagax, Investor och Bufab.

Läs månadsrapport för Humle Sverigefond här.

Vill du följa vårt månadsbrev på mail? Skriv till info@humlefonder.se

Har ni några frågor eller vill träffa oss, är ni hjärtligt välkomna att höra av er.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.