Humle Fonder december 2022 – Hej då 2022 - ingen kommer sakna dig

2023-01-03

2022 blev ju inte riktigt som någon tänkt sig och året kommer, för de som investerar i småbolag, att ha en speciell plats i minnet som ett fostrande år. Om 2021 var ett riktigt småbolagsår, där lågräntemiljön fortsatte driva upp tillgångspriser i allmänhet och småbolag i synnerhet så fick vi under 2022 se en spegelbild av detta med en småbolagsmarknad som havererade. Aktier som under 2021 gynnades av för billigt kapital och det faktum att man blundade för inflationstendenser har straffats hårt under 2022.

Såklart har kriget i Ukraina satt sina spår. Ett krig i Europa som inledningsvis innebar osäkerhet för börsen. Det cyniska är att marknaden nu har skakat av sig kriget, men inte krigets ekonomiska konsekvenser. Inflation, störda råvarukedjor och omflyttade globala handelsflöden har påverkats av kriget vilket har påverkat börserna under 2022. Ett högre inflationstryck har påverkat centralbankerna runt om i världen, vars främsta mål är inflationsbekämpning, och vi har fått se räntor stiga kraftigt under året. Stigande räntor och ett ingångsläge på börsen från slutet på förra året med höga värderingar och hög riskvilja skapade en perfekt storm för en nedvärdering av småbolagen på börsen.

Vi har under året på börsen sett marknadsvärden ibland nästan bli totalt utraderade i aktier som stod på all-time high under december 2021. Affärsmodeller som börsen inte hade några problem att betala höga värderingar för baserat på eventuella vinster långt fram i framtiden har slaktats. Fastighetsbolag gick från rejäla premievärderingar till stora rabatter som ett resultat av ökande räntor och en under året havererande obligationsmarknad. Förvärvsmaskiner som förlitade sig på billigt kapital och en fungerande obligationsmarknad har haft ett jobbigt år. Marknaden drog under året undan mattan och mer eller mindre halverade värderingarna. Dessutom ställdes frågan om modellen är relevant när det så kallade multipelarbitraget försvann.

Så här i efterhand är det ganska uppenbart att vi under 2021 upplevde bubbeltendenser vad gäller värdering av börsen som helhet och småbolagsektorn i synnerhet. Frikopplingen från ett bolags fundamentala värde och värderingen på börsen blev tydlig och det är väl lärdomen (som marknaden från tid till annan inte tar till sig) som vi får dra igen – det finns en koppling mellan bolags förmåga att generera kassaflöden och bolagets fundamentala värde. Blir diskrepansen här emellan för hög korrigeras detta till slut. Denna gång blev det räntor och inflation som knäckte börsen och det är det vi genomlidit under 2022.

Fördelen med en urblåsning på börsen är att bolag som inte har på börsen att göra rensas ut, men ännu viktigare är att den långsiktiga kopplingen mellan vinsttillväxt och värdeutveckling har förutsättning att bli gällande igen.

Småbolagen har historiskt vuxit sina vinster snabbare än de stora bolagen. Förutsättningarna för de små bolagen att långsiktigt växa sina vinster tror inte jag på något sätt har förändrats för att vi har genomlidit ett svagt aktieår på börsen under 2022. Innovation, entreprenörskap, strukturell tillväxt, ledningars aktieägande och synergistiska förvärv är faktorer som drivit småbolagen historiskt och det är faktorer som kommer fortsätta göra det i framtiden också.

Det kommer finnas saker att oroa sig för under 2023 också. Marknaden har en förmåga att hitta osäkerheter att noja kring. Gissar att vi inledningsvis 2023 kommer att fortsätta fokusera på inflation, recessionsrisker, centralbankspolitik, geopolitiska spänningar, kinas eventuella inbromsning, skuldsituationen i vissa länder i Euro-området, osv.

Men vi kommer till slut få klarhet i det som marknaden ser som risker. Får vi bevis på att inflationen avtar, en bild av en eventuell lågkonjunkturs förlopp, en lättnad i geopolitiska spänningar och en vetskap i att centralbankerna har gjort sina sista räntehöjningar kommer börsen sedan länge redan vänt upp. Får vi dessa svar under 2023 kommer vi förmodligen ha ett ganska bra börsår framför oss.

Gott Nytt 2023!
Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknaden

Det blev ingen stark avslutning på året som många hade hoppats på. Börserna har rört sig i sidledes under december, som varit relativt händelserik. Vi fick den amerikanska inflationssiffran för november, en siffra som detta år varit bland de mest inflytelserika när det kommer till marknadsrörelser. Inflationen kom in lägre än väntat men börsernas glädjeskutt vände fort när den amerikanska centralbanken Federal Reserve dagen efter höjde räntan med 50bps och gav ett hökigt budskap. Dagen efter var det dags för ECB att även dom höja styrräntan med 50bps. Om FED med Powell i spetsen var hökig var det inget mot ECB-chefen Christine Lagardes budskap. Räntorna kommer fortsätta höjas för att få inflationen att börja falla, och man verkar vara beredd att ta med sig resten av ekonomin i det fallet. Man tar hellre det säkra före det osäkra, inflationen får inte bita sig fast. Stockholmsbörsens breda index OMXSGI stänger månaden på -2,7 procent och småbolagsindex CSRXSE slutar december på -1,8 procent. För det breda indexet stänger vi året 2022 på -22,4 procent och småbolagsindex på -31,4 procent.

I övrigt har det skett en del bolagshändelser under månaden. Det har varit både avyttringar, avknoppningar, listbyten, förvärv, avtal och bud som presenterats. Det har helt enkelt varit dags att stänga böckerna för 2022 och förbereda sig på ett nytt år med allt vad det innebär för bolagen.

Årets raketer

Årets (relativa) raketer

Året har bjudit på några riktiga aktieraketer i portföljerna, trots den svaga utvecklingen för börsen i allmänhet och småbolagsbörsen i synnerhet. Även om småbolagsindex är ner över 30 procent under 2022 så är det ju alltid så att det finns massor med bolag som slår börsen (en naturlig funktion av att ett index bara är ett sammanviktat genomsnitt av alla aktier som ingår i index)

Bland bolagen som lyser grönt i våra portföljer tänkte vi lyfta fram:

Hexatronic – som trots en uppgång på 545 procent under 2021 lyckades generera en avkastning om 39 procent under året. Positiva vinstvarningar, fortsatta förvärv och en oerhört stark underliggande marknad som bolaget verkar i har bidragit till att vinsten under året vuxit med omkring 200% R12 Q3(2022) vs R12 Q3(2021).

Axfood – har gett en avkastning på 12 procent under 2022. Alla har vi märkt att maten har blivit väsentligt dyrare och att man kanske sparar in på restaurangbesöken. Detta har i sin tur gynnat Axfood som äger kedjor som Willys och Hemköp. Det är även ett av få bolag som klassas som småbolag som bär de riktiga defensiva karaktärsdragen som under detta år verkligen premierats.

Trelleborg – meddelade i mars att man avsåg att sälja den delen av verksamheten som gått under namnet ”Wheel Systems” till japanska Yokohama. Försäljningen är den sista delen av Trelleborgs omställning mot att bli ett industribolag inriktat mer mot kvalité, högre marginaler och bättre tillväxt. Bolaget har en stark balansräkning redan (som kommer bli ännu starkare efter avyttringens slutförande som förväntas första halvåret 2023) och har under året kunnat genomföra både förvärv och återköp av aktier. Bolaget har överpresterat gentemot sina industrikonkurrenter och genererade under 2022 en avkastning på 3 procent.

Humle Fonder

Humle Småbolagsfond

Under månaden minskade fondens värde 1,8 procent och fondens jämförelseindex (CSRX Sweden Index) minskade också med 1,8 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat 35,1 procent och jämförelseindex minskat 31,4 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under november stod Oneflow för. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Vitec, NP3 Fastigheter och MTG. De största negativa bidragen kom från Cint, Chemometec och Beijer Ref.

Läs månadsrapport för Humle Småbolagsfond här.

Humle Sverigefond

Under månaden minskade fondens värde med 1,1 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) minskade 2,7 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat 27,0 procent och fondens jämförelseindex minskat 22,8 procent.

NP3 Fastigheter var bolaget som stod för starkast kursutveckling i Sverigefonden. Störst bidrag till totalavkastningen i portföljen kom under december från Essity, NP3 och Sagax.  De största negativa bidragen kom från Atlas Copco, SCA och Hexagon.

Nytt innehav i Sverigefonden från december är Troax.

Läs månadsrapport för Humle Sverigefond här.

Vill du följa vårt månadsbrev på mail? Skriv till info@humlefonder.se

Har ni några frågor eller vill träffa hos, är ni hjärtligt välkomna att höra av er.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.