Humle Fonder december 2023 – Motsägelsernas år på börsen

2024-01-03

365 dagar har återigen passerat, vi står inför ett nytt år och då känns det passande att blicka tillbaka på det år vi lägger bakom oss. Börsen summerar ett år där Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) är upp 18,8 procent och för småbolagsindex (CSRXSE Index) stannar räkneverket på en uppgång på 14,7 procent.

I småbolagsvärlden har det varit en fortsatt stor diskrepans mellan de minsta och de största bolagen i småbolagsindex. Riskviljan har inte återvänt till de minsta bolagen. Bryter man ner avkastningen baserat på storlek kan man konstatera att det är de största småbolagen (>50 miljarder kr i marknadsvärde) som står för avkastningen i jämförelseindex. De allra minsta bolagen har under året haft enormt svårt att hänga med kursutvecklingen, drivet av en låg riskvilja och en rad riktigt usla bolag som kom till börsen under 2020 och 2021.

Källa: Bloomberg, 2023

Vi kan konstatera, trots den starka utvecklingen, att det varit ett oerhört svängigt år där marknaden fått hantera en bankkris i Silicon Valley Bank under sommaren, svagare konjunktursignaler och svagare kommunikation från bolagen under sommaren och hösten, fortsatt krig i Ukraina och uppblossande krig i Mellanöstern och en kinesisk ekonomi som inte tar fart. Räntan och inflationen har fortsatt varit i fokus även under detta år och vi har sett amerikanska räntor på nivåer över 5% under året. När vi summerade förra året skrev vi:

” Men vi kommer till slut få klarhet i det som marknaden ser som risker. Får vi bevis på att inflationen avtar, en bild av en eventuell lågkonjunkturs förlopp, en lättnad i geopolitiska spänningar och en vetskap i att centralbankerna har gjort sina sista räntehöjningar kommer börsen sedan länge redan vänt upp. Får vi dessa svar under 2023 kommer vi förmodligen ha ett ganska bra börsår framför oss.”

Under året har vi fått mer klarhet kring många av de frågetecken vi hade för ett år sedan även om många utmaningar består för den geopolitiska situationen, konjunkturförlopp och ränte- och inflationsnivåer. En av de större scenförändringarna under året handlar om den amerikanska centralbankens svängning i syn på räntebanan under hösten och den amerikanska inflationssiffran för oktober. Från att marknaden fokuserat på att räntan förmodligen skulle behöva vara hög för lång tid framåt, vände räntorna tvärt ner i USA och aktieindex ställde sig på bakbenen och vi fick vårt tomterally på börsen.

De senaste två åren har präglats av stora svängningar och nya normaliteter där räntan och inflationen stått i rampljuset. Marknaderna lever sitt eget liv och är mycket svåra att försöka förutspå eller tajma på kort sikt. Även om man vetat vad som skulle utspela sig 2022 och 2023 så har man med stor sannolikhet hamnat fel. Krig, räntehöjningar, inflation – ingen hade trott att vi skulle sätta nya All Time Highs mot bakgrund av det? En av artiklarna vi tar med oss från detta år är på just detta tema och en mycket läsvärd artikel skriven av småbolagsälskaren Ian Cassel – ”Even If You Knew The Future” som finns på microcapclub.com/even-if-you-knew-the-future/.

Det vi kan göra är att vara ödmjuka inför att på kort sikt är läget alltid svårbedömt. För prognosmakare, bolagsledningar och investerare. Därför är det viktigt för oss att fokusera på den långsiktiga bilden och göra bedömningar om företagens fundamentala förutsättningar för att vara större om fem år, oavsett vilka makrosiffror som presenteras, hur konjunkturen utvecklas eller vad bolagsledningen lovar. Det är också därför, som ni vet, vi gillar de mindre bolagen. De som inte tillhör de allra minsta utan de som hunnit etablera sig, testa sina produkter och tjänster. De som är ofta rätt enkla att förstå och med förutsättningarna att kunna växa genom att ta marknadsandelar, nya geografier, nya produkter och tjänster eller genom förvärv. De bolagen som kan anpassa sina affärsmodeller lättare och vara mer på hugget när det kommer till att vara en del av att skapa morgondagens samhälle.

Vi blickar framåt mot ett spännande småbolagsår. Fokus inledningsvis under året kommer handla om bolagens förmåga att möta en svagare konjunktur och i vilken mån marknaden har prisat in en eventuell försvagning. Vi har nu gått igenom två år där småbolagen har klarat sig sämre än de större bolagen, drivet av inflationen, räntan och riskviljan. I ett läge där vi har en normalisering av räntenivåer och riskviljan kommer tillbaka så är det vår syn att de mindre, sunda småbolagen kommer ha en bra möjlighet till avkastning under året.

Humle Småbolagsfond

Under månaden ökade fondens värde 11,1 procent samtidigt som fondens jämförelseindex (CSRX Sweden Index) ökade 9,6 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat 7,7 procent och jämförelseindex ökat 14,7 procent. Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Rusta för med en uppgång på 48%. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Sagax, NP3 och Troax. De största negativa bidragen kom från Loomis, QT Group och Nordnet. Under månaden har Axfood sålts av i portföljen.

Läs månadsrapporten här

Humle Sverigefond

Under månaden ökade fondens värde 9,4 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) ökade 8,2 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat 15,0 procent och fondens jämförelseindex ökat 19,2 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Sectra för med en uppgång på 35%. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Sagax, NP3 och Hexagon. De största negativa bidragen kom från SCA, QT Group och Nordnet.

Läs månadsrapporten här

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.