Humle Fonder februari 2022 – Det ofattbara

2022-03-02

Det ofattbara har hänt. Ryssland har invaderat ett europeiskt land och vi har för första gången sedan slutet på andra världskriget ett anfallskrig i Europa, där Rysslands verkar ha målsättningen att störta en demokratiskt vald regering för att skapa ett imperium baserat på luddiga historiska argument. Ett handlande som över en natt har förändrat hela den europeiska säkerhetsordningen.

Rysslands handlande är oförståeligt och våra tankar och vårt stöd går till den ukrainska befolkningen och det lidande den går igenom. Ett demokratiskt lands suveränitet är helig och alla legala handlingar som hjälper och stödjer dessa värderingar uppmuntras.

Vi ser nu civilsamhället och näringslivet ta aktion. De sanktioner som har implementerats mot Ryssland med syfte att knäcka landets ekonomi och möjligheter att finansiera ett krig i Ukraina får implikationer för inte bara Ryssland utan hela den globala ekonomin. Vi ser skenande energipriser och ny oro kring försörjningskedjor för vissa typer av råvaror. Vi har så här, drygt en vecka efter invasionen, svårt att överblicka vilka implikationer sanktionerna får för världsekonomin och för bolagen. Det vi ser i aktiemarknaden är att dessa osäkerheter skjuter upp riskpremien och, som vi skrev i förra månadsbrevet, är det inte bra för oss som jobbar i diskonteringsbranschen.

Det vi måste ta ställning till ur ett bolagsperspektiv är hur ryska blockader, ökande energipriser, ökande råvarupriser och problem att få tag på råvaror och komponenter påverkar bolagen. Vi kan konstatera att småbolag generellt har en större inhemsk exponering, såväl när det gäller försäljning som inköp, jämfört med de större bolagen. Dessutom kan vi konstatera att digitala affärsmodeller inte får samma direkta påverkan, även om indirekt påverkan inte kan uteslutas.

Nu fokuserar vi på demokratin och omvärldens försvarande av demokratin i Ukraina.

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknaden

Svagheten från januari fortsatte under februari och vi har nu sett en av de svagaste öppnings­månaderna för något börsår på länge. Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) avkastade -6,7 procent efter den svaga utvecklingen under januari och index har sedan årsskiftet avkastat -15,9 procent. Småbolagen (CSX Index Sweden) utvecklades marginellt starkare och avkastade -6,4 procent. De stora bolagen utvecklades starkare än småbolagen drivet av en fortsatt flykt från högmultipel- till lågmultipelbolag och dessutom av det faktum att småbolagen lider mer när likviditeten och osäkerheten i marknaden blir sämre.

Månadens bolag

Värt att ta upp bolaget SAAB som månadens bolag, även om vi inte äger den i portföljen.

Bolaget har en lång historik att leverera högteknologiska försvarsprodukter till framförallt svenska försvaret, med stridsplanet JAS39 Gripen som den idag mest publikt kända produkten.

Att utveckla och sälja ett försvarssystem som JAS39 Gripen eller de ubåtar som tillverkas i min gamla hemstad Karlskrona kräver oerhörda resurser i form av kompetens och det är solklart att SAAB är ett unikt högteknologiskt bolag på den svenska börsen.

Bolaget har under månaden rusat 26%, givetvis drivet av Rysslands anfallskrig och därmed svenska statens omsvängning i synen på att i samarbete med EU leverera defensivt försvarsmateriel till Ukraina.

Ur ett hållbarhetsperspektiv har vi valt att screena bort alla typer av bolag med försäljning som mer än 5 procent härrör till vapen och / eller krigsmateriel. Detta innebär att SAAB av detta skäl inte har varit möjligt att investera i för oss.

Världen har förändrats väldigt fort sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari och det framförs argument att det inte går att gömma sig bakom argument att man har ett negativt urval när det handlar om att stå upp för demokratiska rättigheter.

Det finns dock en annan anledning till varför SAAB inte har platsat i vår portfölj historiskt. Oaktat att detta bolag är ett av de mest högteknologiska vi har i Sverige möter det dessvärre inte kriterierna för vår investeringsdevis – hållbar, kvalitativ tillväxt.

En projektberoende affärsmodell med historisk svajighet i kassaflödena i kombination med en kapitaltung balansräkning gör att avkastningen på kapitalet (oberoende av mått) ständigt legat under 10 procent. Detta har gjort att SAAB är ett bolag som vi historiskt inte valt att titta på utifrån vår investeringsdevis. Det är lätt att se att försvarsbudgetar kommer att skjuta upp globalt härifrån och framåt och det har möjlighet så klart att gynna SAAB, men affärsmodellen kommer dessvärre att vara densamma, byggd på högteknologisk, kapitaltung kompetens.

Humle Fonder

Humle Småbolagsfond

Under februari månad har fondens värde minskat med 7,9 procent och fondens jämförelseindex (CSX Index Sweden) backade 6,4 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat 20,7 procent och jämförelseindex ökat 8,8 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen i februari stod Crayon för med en uppgång på 18,9% under månaden. Starkast bidrag till den totalavkastningen i portföljen kommer från Crayon, Chemometech och QT Group. De största negativa bidragen kom från Distit, Cint och Addlife.

Vi har under månaden tagit adjö av SBB och Academedia som har fått lämna portföljen.

Läs månadsrapport för Humle Småbolagsfond här.

Humle Sverigefond

Under februari månad har fondens värde minskat med 6,9 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) backade 6,9 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat 13,1 procent och fondens jämförelseindex ökat 10,7 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen i januari stod Hexagon för med en uppgång på 3,7% under månaden. Starkast bidrag till den totalavkastningen i portföljen kommer från Hexagon, Fabege och Securitas . De största negativa bidragen kom från BUFAB, NIBE och Thule.

Läs månadsrapport för Humle Sverigefond här.

Vill du följa vårt månadsbrev på mail? Skriv till info@humlefonder.se

Har ni några frågor eller vill träffa hos, är ni hjärtligt välkomna att höra av er.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.