Humle Fonder februari 2023 –Robotarna tar inte över ännu

2023-03-06

AI (artificiell intelligens), som fenomen, har under de senaste åren tagit sig in i våra medvetanden på riktigt. Utvecklingen går snabbt. Vi som vanliga människor möter det framförallt i våra mobiltelefoner, bilar och hemelektronik där vi med röst kan styra dessa pryttlar. Utvecklingen går i nu rasande fart och det lanseras nya tjänster och nya användningsområden baserade på AI som effektiviserar och förenklar för företag och kunder.  

För bolagens del handlar det om effektivisering av interna processer, utvecklingsarbete, kundhantering, tekniska lösningar – jag har inte fantasi nog att se till en bråkdel av de applikationer som AI har potential att effektivisera – jag är ingen AI ingenjör själv.  

AI har redan tagit över mänskliga arbetsuppgifter och man kan tänka sig att denna utveckling bara har börjat. Med det i bakhuvudet börjar man fundera på sin egen existens som förvaltare . . . 

För att testa bad jag chatGPT ta fram ett investeringsunderlag för finska bolaget QT Group, månadens bolag. Det gav mig lite hopp om att förvaltare av kött och blod fortfarande behövs! 

Frågan till chatGPT (AI roboten): What is the investment case for QT Group 

ChatGPT som fondförvaltare

Källa: chat.openai.com

Jag tycker att AI-roboten helt missar målet av kärnan i QT Group som investeringsunderlag, vilket ur en mänsklig förvaltares perspektiv känns oerhört skönt för ens egen existens.  

Läs nedan om min egen syn på QT Group och varför vi har valt att ta in detta bolag i vår portfölj.  


Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknaden

Årets kortaste månad bjöd på många olika humör och känslolägen. Februari har också bjudit på det mesta händelsemässigt som kvartalsrapporter, emissioner, räntehöjningar, lägre inflationssiffror än väntat men också högre inflationssiffror än väntat. Med andra ord, att börshumöret varit volatilt är inte så konstigt.  

Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) steg 1,2 procent under månaden. Småbolagsindex (CSRXSE Index) steg något mindre 1,1 procent. Hittills i år har OMXSGI avkastat 9,2 procent medan CSRXSE avkastat 9,6 procent.   

Månadens bolag – QT Group 

Om jag som människa istället skulle försöka mig på att förklara investeringsunderlaget i QT Group så blir mitt fokus lite annat.  

Finskt mjukvarubolag vars mjukvara för utveckling av alla typer av interaktiva skärmar. Tänk tvättmaskinen, bilen, motorcykel, träningsklockor etc. Mjukvaran förenklar, standardiserar och effektiviserar denna utveckling. 

Kundbasen är fantastisk. De levererar till de största biltillverkarna i världen och har ingen konkurrent som kan leverera hela lösningen.Ska man som utvecklare utveckla utan QT Groups mjukvara behöver man utveckla i flera parallella system. Mjukvaran minskar ”time to market”. 

Bolagets affärsmodell är licensförsäljning till utvecklarna och en rörlig licensavgift för de produkter som säljs som utvecklats med QT Groups mjukvara. Detta gör att bolagets affär är väldigt skalbar. När väl produkter som idag utvecklas med QT Groups verktyg kommer i produktion kommer det komma intäkter under produkternas livscykel med nära på 100% bruttomarginal. 

QT Group är i en marknad som förväntas växa 130% kommande fem år, samtidigt som antalet utvecklare förväntas växa 20%. Varje utvecklare måste utveckla fler produkter varje år. 2025 förväntas det finnas 62 miljarder uppkopplade produkter med någon typ av interaktiv skärm, idag är denna siffra ca 30 miljarder produkter. 

Vad är lockande med detta bolag? 

  • Bolagets produkt är bevisad 
  • Stark global marknadsposition inom sin nisch 
  • Växer dubbelsiffrigt under många år 
  • En tjänst som är efterfrågad och löser en reell utmaning 

Nåväl, är detta en billig aktie? Nej. Jättedyrt såklart. Bolaget haft det extremt motigt under 2022, multipelkontraktion i kombination med lite svagare tillväxt under förra året har skickat ned kursen rejält. 

Kommer detta bolag växa snabbare än de flesta bolag under lång tid framöver. Jag är övertygad om det. Kommer det vara en spikrak resa – nej förmodligen inte och förväntningarna kan ibland gå före aktievärdet. Men lägger du aktien i byrålådan och tittar om fem år – kommer du vara besviken – tror inte det. 

 

Humle Småbolagsfond 

Under februari minskade fondens värde 0,2 procent medans fondens jämförelseindex (CSRX Sweden Index) ökade med 1,1 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat 12,5 procent och jämförelseindex minskat 7,5 procent. 

Starkast kursutveckling i portföljen under februari stod QT Group för. Bolaget kom under februari med en stark rapport och positiva utsikter vilket belönades ordentligt av marknaden. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Addtech, Addnode och QT Group. De största negativa bidragen kom från Nolato, Chemometec och CINT som samtliga kom med svagare rapporter och/eller utsikter än väntat. 

Vi hälsar Loomis och HMS Network välkomna som nya innehav till portföljen. 

Läs månadsrapport för Humle Småbolagsfond här.

Humle Sverigefond 

Under februari minskade fondens värde 1,0 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) ökade med 1,2 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat 5,7 procent och fondens jämförelseindex ökat 0,5 procent. 

Starkast kursutveckling i portföljen under februari stod Nordea för. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Nordea, Alfa Laval och SEB som samtliga kommit med relativt starka kvartalsrapporter. De största negativa bidragen kom från Nolato, Cint och Fabege. 

Läs månadsrapport för Humle Sverigefond här.

Har ni några frågor eller vill träffa hos, är ni hjärtligt välkomna att höra av er på info@humlefonder.se

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.