Humle Fonder februari 2024 – Lågräntemiljöns offer

2024-03-05

Året är 2021, det är november. Vi sätter rekord i hur låga bolåneräntorna är då den rörliga snitträntan ligger på 1,38 procent. Svenska småbolagsindex är upp nästan 40 procent på året och hela stockholmsbörsen ligger inte långt efter. Inflationen är 3,6 procent i Sverige - dock ligger den redan på 6,8 procent i USA, men inflationen är ju övergående som centralbankscheferna uttrycker det. Det finns inga stora moln på himlen och de som dyker upp bryr man sig inte om och tittar åt andra hållet där solen fortfarande skiner.

Det är rätt härligt. Riskviljan är hög och under 2020 och 2021 har vi fått nästan 140 nya bolag till börsen. Pengar är gratis, börsen på all time high, riskviljan är hög – en perfekt grogrund för galna noteringar. Sömnappar, träningsappar, functional foods, extremt tidiga forskningsbolag, tapeter, mattor, fiskedrag och motorcykeltillbehör på nätet och förvärvsbolag som bara skulle leva på ett multipelarbitrage. Det var kul att vara Corporate Finance-bolag på den tiden.

I skrivande stund är det mars 2024 och de senaste årens verklighetsanpassning till krig, räntehöjningar, inflation, en konjunktur som försvagas och en kraftigt försvagad riskvilja har ställt till det för många bolag men kanske framförallt för bolagen som kom till börsen under 2020 och 2021.

Låt oss säga att det är en besvikelse om än kanske inte helt förvånande. 80 procent av bolagen har haft en negativ avkastning och 60 procent av bolagen har idag ett halverat bolagsvärde jämfört med när de sattes på börsen. Knappt 20% av bolagen har inte lyckats generera en avkastning i linje med småbolagsindex. Sökandet efter avkastning och alternativ, gratis pengar och ett osunt risktagande är vad vi ser svallvågorna av idag och denna statistik får illustrera det hela.

Källa: Bloomberg, 2024

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknaden

Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) ökade 3,9 procent under månaden. Småbolagsindex (CSRXSE Index) ökade 1,0 procent. Hittills i år har OMXSGI ökat 2,2 procent medan CSRXSE minskat 1,3 procent.

Månadens bolag – Fortnox

Observera att månadens bolag ej skall anses som investeringsrådgivning eller rekommendation.

Fortnox grundades i Växjö 2001 med en vision att skapa ett redovisningsverktyg, helt webbaserat. Idag är man marknadsledande i Sverige på att leverera olika typer av tjänster för ekonomisk administration och nu även vissa finansieringstjänster. Man har gått från att tillhandahålla ett redovisningsprogram till att bli en plattform för det mesta som rör ekonomi i ett bolag oavsett om det handlar om tidsrapportering, fakturering eller redovisning.

Bolaget rapporterade under månaden och fick ett mycket varmt mottagande på börsen där aktien stängde cirka 20 procent upp. Bolaget följer ”rule of 40” där rörelsemarginal plus omsättningstillväxt ska ligga över 40 procent. Detta lyckas man med råge och i kvartalet låg det på 68 procent.

Detta tack vare en god tillväxt men också den högsta marginalen någonsin. Vid utgången av 2023 hade Fortnox 536 000 kunder jämfört med 480 000 kunder slutet 2022. Detta trots att vi nu har rekordhöga konkurser och färre företag som startas. Dessa delar visar på styrkan och skalbarheten i Fortnox. Bolaget fortsätter att utveckla sina tjänster och nya tjänster för att bli en enkel one-stop-shop för de små och medelstora företagen, samtidigt som man genomför en del prishöjningar och tar får in nya kunder, det finns alltså flera olika tillväxtben att stå på. Ett dyrt bolag men som fortsätter att bevisa sig.

Humle Småbolagsfond

Under månaden steg fondens värde 3,8 procent samtidigt som fondens jämförelseindex (CSRX Sweden Index) ökade 1,0 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat 5,9 procent och jämförelseindex ökat 3,2 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Yubico för med en uppgång på 51%. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Yubico, Fortnox och Trelleborg. De största negativa bidragen kom från SOBI, Balder och NP3.

Under månaden har Oneflow sålts av i portföljen.

Läs månadsrapporten här

Humle Sverigefond

Under månaden ökade fondens värde 2,7 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) ökade 3,8 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat 9,6 procent och fondens jämförelseindex ökat 11,5 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Trelleborg för med en uppgång på 18%. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Investor, Trelleborg och Securitas. De största negativa bidragen kom från SOBI, NP3 och Sagax.

Under månaden har Avanza sålts av i portföljen.

Läs månadsrapporten här

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.