Humle Fonder januari 2022 - "2021 in reverse"

2022-02-02

För att låna en analogi från en av småbolagsmäklarna på stan – ”börsen är som att cykla”. Tänk dig en cykeltur på sommaren. Solen skiner, himlen är blå och du är på väg till havet. Längs med grusvägen tittar du ut över vajande rågfält, blickar mot stranden där barnen leker i sanden, ut över havet ser du segelbåtar, kitesurfare och långt bort i horisonten ser du en stor färja med människor på väg mot äventyr kanske i ett annat land. För att komma till stranden på cykel behöver du cykla genom skogen. Den sista veckans hällregn har gjort skogsstigen till en lerig sörja. Det är halt på stenar och rötter och blicken är därför fäst en meter framför framhjulet, allt för att hålla balansen.

Om börsen under 2021 var en fincykeltur, har istället januari bjudit på riktiga höst-mountainbike förhållanden. Från att marknaden under 2021 varit beredd att betala för vinster som ligger långt fram i tiden, har detta sedan årsskiftet bytt riktning väldigt fort. Anledningen? Ränteuppställ som vi sett i den amerikanska marknaden drivet av fortsatt ökande inflationsförväntningar, i kombination med spekulationer inför FED’s agerande rörande höjningstakten i den amerikanska styrräntan. Till detta lägger vi geopolitisk oro vad gäller Rysslands agerande vid den ukrainska gränsen och spekulationer kring en eventuell militär konflikt. Räntor upp och riskpremier på aktier upp, två faktorer som inte är gynnsama när man jobbar i diskonteringsbranschen. Bolag som vi under 2021 var villiga att betala högre och högre värderingsmultiplar för har sett sina kurser komma ned rejält.

Vart ska marknaden ta vägen härifrån? I det korta vet jag inte. Det är möjligt att sektorrotationen vi ser från tillväxt till värde ska fortsätta ett tag till. Om inte den här krisen gör att alla gamla historiska samband bryts, kan man dock vara ganska säker på att vinsttillväxt och aktiekursutveckling över tid har hängt ihop och det borde vara sannolikt att detta samband kommer att fortsätta gälla även i framtiden.

Avkastningen i våra portföljer var under månaden svag. Den typen av bolag som vi investerar i har inte klarat denna sektorrotation. Småbolagsportföljen har en försäljningstillväxt som varit 16% senaste året, jämfört med 9% för småbolagsindex. En vinsttillväxt som nästan är dubbelt så hög som snittet för småbolagsmarknaden och en avkastning på eget kapital som är 18%, att jämföra med ca 14% för småbolagsindex.* Detta är vad vi kallar hållbar kvalitativ tillväxt.

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

*Alla siffror baserade på Bloomberg data 2022-01-31

Marknaden

Glädjeyran från 2021 vände tvärt första handelsdagen i år. Under månaden har vi sett småbolagen åka på rejält med stryk jämfört med de stora bolagen. Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) tappade -9,83 procent efter att ha stängt på ”all-time-high” sista handelsdagen 2021. Småbolagen (CSX Index Sweden) utvecklades svagare och avkastade -12,9 procent. De stora bolagen utvecklades starkare än småbolagen drivet framförallt av sektorrotationen vi såg under månaden och dessutom av det faktum att småbolagen lider mer när likviditeten i marknaden blir sämre.

Månadens bolag

Ett bolag som vi adderade till portföljen under december och som många följare i våra sociala mediekanaler har velat ha mer information kring, är Alcadon.

Bolaget levererar passiva och aktiva produkter till data och fibernät, där bolaget både levererar egna produkter och är en distributör av kända varumärken. Största delen av bolagets produkter går till idag fibernät men även fiber inne i fastigheter och datacenter är stora kundområden. Bolaget har stor exponering mot Sverige men har genom en rad förvärv börjat flytta sig ut i Europa där fiberutbyggnaden förväntas ske med stor kraft under många år framåt.

Vi fick möjlighet att köpa våra första aktier i december och kunde addera ytterligare aktier i januari när vi deltog i bolagets riktade emission, där vi tillsammans med ett antal andra institutionella investerare tillförde bolaget 128 mkr för att fortsätta ha möjlighet att ha flexibilitet vad gäller förvärv.

Bolaget har sedan det spanns av från DistIT genomgått en transformation där bolaget fokuserat på effektivitet, lönsamhet och kassaflöden och under senare år adderat ett antal större och mindre förvärv som dels breddat produktportföljen, dels det geografiska fotavtrycket.

VD kommer från Addtech, som är ett bolag som i mitt tycke är ett av de serieförvärvande bolagen som har en genuint industriell syn på hur man kan bygga värden via egenfinansierade förvärv. Alcadons nuvarande finansiella mål om tillväxt i vinst per aktie om 10% och en soliditet om 25% känns lite daterade, med tanke på den ombildning bolaget har gjort. Därför ska det bli oerhört spännande att se vad den kapitalmarknadsdag som bolaget utlovat under året kan ge i form av målsättningar som både tar hänsyn till den strukturella underliggande marknadstillväxten och de förvärvsmöjligheter som finns för bolaget framöver.

Humle Fonder

Humle Småbolagsfond

Under årets första månad har fondens värde minskat med -15,6 procent och fondens jämförelseindex (CSX Index Sweden) backade -12,9 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat +35,3 procent och jämförelseindex ökat +20,3 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen i januari stod DistIT för med en uppgång på 7,5% procent under månaden. Starkast bidrag till den totalavkastningen i portföljen kommer från DistIT, Atvexa och MTG. De största negativa bidragen kom från fjolårsvinnarna Addlife, Troax och Hexatronic.

Vi hälsar under januari MTG Group välkommen till portföljen.

Läs månadsrapport för Humle Småbolagsfond här.

Humle Sverigefond

Under årets första månad har fondens värde minskat med -11,5 procent och fondens jämförelseindex (SIXRX Index) backade -9,9 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat +24,8 procent och jämförelseindex ökat +21,4 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen i januari stod Tele2 för med en uppgång på 4,5% under månaden. Starkast bidrag till den totalavkastningen i portföljen kommer från Tele2, SCA och Swedbank . De största negativa bidragen kom från Addlife, Thule och NIBE.

Läs månadsrapport för Humle Sverigefond här.

Vill du följa vårt månadsbrev på mail? Skriv till info@humlefonder.se

Har ni några frågor eller vill träffa hos, är ni hjärtligt välkomna att höra av er.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.