Humle Fonder januari 2023 –Vilken rivstart (för skräp)

2023-02-02

Starten på 2023 bjöd på en rivstart. Stockholmsbörsen var upp 7,6 procent drivet framförallt av de mindre bolagen där småbolagsindex bjöd på en uppgång om 8,5 procent.  

Financial Times (1) skrev under veckan en intressant artikel som, på ett bra sätt, förklarar lite av det så kallade skräp-rally som vi genomlevt. Det bringar också lite klarhet i vad rallyt kommer ifrån och hur det kan komma att spela ut. Bitcoin och andra kryptovalutor har rallat, meme-stocks drar iväg i USA, SPAC-index har tok-rusat och Teslas marknadsvärde är upp 158 miljarder dollar på en månad. 

(1) https://www.ft.com/content/f5a3a39f-d079-4b54-a3b8-b874c628f386 

Den svenska marknaden upplever exakt samma fenomen. Nedan är topplistan för de 10 bästa bolagen på börsen under årets första månad. Massiva utvecklingar minst sagt. Ett bolag har fördubblats och på plats nummer 10 har man fått tre, fyra årsavkastningar på en månad! 

Problemet är att många av dessa bolag var några av de sämsta bolagen på börsen under 2022. Cantargia som ligger högst upp i år tappade imponerande 89 procent av sitt marknadsvärde förra året, men var inte sämst eftersom Q-Linea tappade 91 procent och placerade sig tre platser från den absoluta botten. Jag tror inte man ska hoppas på att någon av dessa bolag någonsin ska komma tillbaka till forna all time high-nivåer. Oscar Properties kommer behöva gå upp nästan 29 000 procent för att komma tillbaka till fornstora dagar.  

Det är aldrig kul att som förvaltare att skriva ett månadsbrev när avkastningen i fonderna för en månad inte hänger med marknaden. Detta är en sådan månad. Men, hållbar kvalitativ tillväxt gynnas sällan när marknaden vänder från botten. Då letar marknaden hög risk och tidigare förlorare. Det illustreras väl i bilden nedan som visar småbolagsindex indelat i kvartiler (där kvartil 1 är de bolag som avkastade bäst under 2022 medan kvartil 4 skall visa på den sämsta fjärdedelen). Under 2022 tappade småbolagsindex -31,4 procent, medan den fjärdedel som avkastade bäst gav en avkastning om 16 procent i genomsnitt (gröna staplar). Om man tittar på vad som hänt 2023 (svarta staplar) ser vi en totalt omkastad bild. De bolag som klarade sig allra sämst 2022 (kvartil 4  - som i snitt avkastade -64%) har i år stigit 10% (svarta staplar), medan de som gick bäst förra året i genomsnitt bara avkastat 5%. 

Vilken usel bortförklaring tänker ni. Hur ska du reparera det där tappet som inledningen på 2023 skapat? Jag tänker så här. Det finns inget av de bolagen som ligger på topp 10-listan ovan som matchar Humles definitioner av långsiktig, kvalitativ tillväxt idag. Jag har inte panikat in i något av dessa bolag då jag har genomlevt liknande crap/junk/skräp-rallyn tidigare. Marknaden kommer, över tid, premiera de bolag som långsiktigt levererar stabil och stark vinstutveckling – och det är det vi letar efter. Och efter 2022 när förväntningar och värderingar justerats går det att finna denna typ av bolag till lägre värderingar än 2021. 

Vi kämpar på. 

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare 

Marknaden 

Det nya året har som sagt börjat muntert för börserna. Marknaderna har tagit sig ett ordentligt skutt. Småbolagsindex (CSRXSE Index) slutade i januari på +8,5 procent. Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) steg något mindre under januari med +7,9 procent.  

Antaganden om att inflationen nu rullat över i USA i kombination med förväntan om att räntehöjningscykeln är på väg mot sitt slut har fått riskaptiten att återvända. Under månaden har även en del kvartalsrapporter kommit in. Det är en blandad kompott. Många bolag rapporterar sämre än väntat. Det är framför allt på marginalerna, och då även sista raden, som missarna skett.  

Månadens bolag – Humana 

Ett bolag som ej finns i våra portföljer 
 
Under månaden blev marknaden påmind igen om den politiska risk som finns i vissa bolag. Bolag som verkar inom sektorer som är beroende av statliga pengar och tillstånd. Det gäller alla privata bolag som verkar inom statligt finansierade verksamheter. Helt plötsligt kan mattan ryckas bort.  

Den sista januari kom beskedet att tillståndet för Humanas dotterbolag Humana Assistans att bedriva verksamhet med personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst återkallas. Bakom beslutet står Inspektionen för Vård och Omsorg. Det finns flera olika anledningar som IVO-anger som grund till sitt beslut som sammantaget gör att man anser att Humana inte längre uppfyller lämplighetskravet. 2021 utgjorde Humana Assistans 42 procent av hela koncernens resultat. Men från den 10 februari ska den verksamheten vara helt avvecklad och får inte längre bedrivas. Bolaget har nu överklagat beslutet till förvaltningsrätten och begärt om inhibition. Vilket betyder att man ska få fortsätta bedriva verksamheten under tiden beslutet prövas.  

Utan att gå in vidare på vad Humana gjort eller inte gjort, om IVOs beslut är korrekt eller om begäran om inhibition kommer beviljas kan vi ändå konstatera att det finns en stor risk i dessa typer av bolag. Från en dag till en annan kan möjligheterna till att bedriva sin verksamhet förändras. Detta har historiskt reflekterats i hur denna typ av aktier har värderats. De har ständigt varit behäftade med en lägre värdering än vad kanske vinsttillväxten ger. Bland annat av denna anledning har vi på Humle aldrig varit lockade av vård och omsorgsbolag. 

Aktien gick under tisdagen ner 50%. Såklart är det tråkigt för aktieägarna men förhoppningsvis är de medvetna om den risk som beskrivits ovan. Det som är ledsamt i detta fall är alla människor som om detta verkställs blir lidande och som eventuellt blivit lidande på grund av dessa brister som IVO pekat på. Humana Assistans har 11 000 anställda som hjälper 2000 brukare. Det är dessa människor som på riktigt hamnar i kläm och oavsett vad som händer för Humana är det viktigaste att det hela blir så bra som möjlighet för dessa individer.  

 

Humle Småbolagsfond 

Under januari ökade fondens värde 4,8 procent medan fondens jämförelseindex (CSRX Sweden Index) ökade också med 8,5 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat 19,3 procent och jämförelseindex minskat 14,6 procent. 

Starkast kursutveckling i portföljen under januari stod QT Group för. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från, Nolato, Troax och Beijer Ref. De största negativa bidragen kom från förra årets vinnare Hexatronic samt Chemometec och Biotage.  

Läs månadsrapport för Humle Småbolagsfond här.

Humle Sverigefond 

Fondens värde ökade med 7,4 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) ökade med 7,9 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat 11,4 procent och fondens jämförelseindex minskat 7,5 procent. 

Bolaget som gick bäst i Sverigefonden var Troax. Störst bidrag till totalavkastningen i portföljen kom under december från ABB, NIBE och Bufab. De största negativa bidragen kom från Cint, Astra Zeneca och Hexatronic. 

Läs månadsrapport för Humle Sverigefond här.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.