Humle Fonder januari 2024 – Är riskaptiten på väg tillbaka?

2024-02-05

Nytt år – nya möjligheter. Året har inletts med en nedgång på stockholmsbörsen. Kanske inte så konstigt med den monsteravslutningen vi fick på 2023. Marknaden är fortfarande väldigt räntedriven och uppgångar i räntemarknaden efter räntefallet från oktober till december tryckte till räntekänsliga sektorer som tex fastighetssektorn.

Januari har inlett rapportsäsongen för Q4. Inför rapporterna har vi oroat oss kring valutor, lagercykler och framåtblickande kommentarer. Generellt kan man tycka att de få rapporter som kommit så här långt överraskar något positivt. Efterfrågan håller upp rätt ok, lagerneddragningar fortsätter och även om man inte trillar av stolen vad gäller rapporterad organisk tillväxt så väljer marknaden att blicka framåt igen. Generellt har rapportreaktionerna varit förlåtande snarare än straffande.

Under månaden har det kommit ytterligare bud på svenska bolag. Senast i raden är Kindred som köps ut av La Francaise de Jeux (franska motsvarigheten till Svenska Spel). Inget bolag vi har i portföljen (på grund av hållbarhetsexkluderingar), men jag tycker det är intressant utifrån ett riskaptits-perspektiv. Detta bud sällar sig till en rad utköp vi sett under den senaste tiden; Pagero, Byggfakta, Besqab.

En mer förlåtande och framåtblickande börs i kombination med en ökad aptit för utköp talar för att riskaptiten på något sätt är på väg tillbaka till småbolagsmarknaden. En förväntansbild som har kommit ner för småbolagsmarknaden generellt, en värdering som inte är utmanande jämfört med de större bolagen på börsen och att marknaden vågar blicka bortanför de senaste kvartalssiffrorna tycker jag ger stöd för småbolagsaktier för 2024.

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknaden

Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) minskade 1,6 procent under månaden. Småbolagsindex (CSRXSE Index) minskade 2,4 procent. Hittills i år har OMXSGI minskat 1,6 procent medan CSRXSE minskat 2,4 procent. 

Månadens bolag – Nyfosa    

Observera att månadens bolag ej skall anses som investeringsrådgivning eller rekommendation

Fastighetsbolaget Nyfosa är ett nygammalt innehav i portföljen. Bolaget återfanns senast i portföljen under första halvåret 2022 innan vi valde att sälja det på temat av höjda räntor, finansiell risk, värderingsrisk och vakansrisk. Det var vid tidpunkten rätt beslut och kanske ett vi kunde tagit ännu tidigare. Men nu är det dags att lyfta blicken och se framåt, det är samma faktorer som fick oss att sälja innehavet som nu får oss att investera i bolaget igen.

Räntorna har toppat, den finansiella risken finns inte kvar på samma sätt utan nu är man i ett läge där man gynnas av den finansiella struktur man har när räntor enligt marknaden är på väg ner. Bolaget har tagit de största nedskrivningarna och risken för stora vakanser känns inte lika påtaglig längre. Bolagets fastigheter är kommersiella utspridda i Sverige och även en del i Finland, detta gör att vi känner oss trygga med den fastighets- samt bolagsspecifika exponering vi får.

Fastighetssektorn har gått otroligt starkt sedan Riksbanken slutade höja räntan varför vi nu tror det blivit än viktigare att välja en bolagsspecifik exponering snarare än en sektorsexponering. Stock picking blir viktigare i en sådan här miljö och det är mot bakgrund av detta som vi valt att ta in Nyfosa igen.

Humle Småbolagsfond

Under månaden minskade fondens värde 0,9 procent samtidigt som fondens jämförelseindex (CSRX Sweden Index) minskade 2,4 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat 1,8 procent och jämförelseindex ökat 3,3 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Yubico (ACQ Bure) för med en uppgång på 14,7%. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Yubico, Addnode och Biotage. De största negativa bidragen kom från Sagax, NP3 och Avanza.

Under månaden har Nyfosa tillkommit i portföljen.

Läs månadsrapporten här

Humle Sverigefond

Under månaden minskade fondens värde 1,3 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) minskade 1,7 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat 5,7 procent och fondens jämförelseindex ökat 8,6 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Nyfosa för med en uppgång på 14%. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Investor, SEB och SOBI. De största negativa bidragen kom från Sagax, NP3 och NIBE.

Under månaden har Nyfosa tillkommit i portföljen.

Läs månadsrapporten här

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.