Humle Fonder juli 2021 – Raketutveckling

2021-08-03

Vi är väldigt glada att kunna meddela att både Humle Småbolagsfond samt Humle Sverigefond under månaden utvecklades väsentligt starkare än sina respektive jämförelseindex. För småbolagsfondens del rapporterar vi en överavkastning om hela 6,1 procentenheter jämfört med småbolagsindex och fonden kämpar på i toppen bland småbolagsfonderna för året. Den starka avkastningen kommer till största delen från bolag vi lyft fram tidigare som Bufab och NP3.

Det som verkligen är positivt, för att återknyta till temat att alla bolag i portföljen bör ha en meningsfull vikt, är att 26 av 42 bolag i portföljen under månaden utvecklats starkare än marknaden. Alltså när man får mer rätt än fel så bör portföljen ge bra överavkastning.

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknaden

Sommarstiltjen för aktiemarknaden uteblev i juli. Under månaden kom en stor del av årets andra kvartalsrapporter, för stockholmbörsens bolag. Det blev en rapportkavalkad där en stor del av bolagen överträffade marknadens förväntningar. Stockholmsbörsen steg under månaden totalt +7,4 procent drivet av starka rapporter där bolagen generellt överträffade marknadens förväntningar både vad gäller omsättning och vinst.

Juli månad är generellt rapportsäsong för kvartal 2. Så var det så klart även 2021. Vilken rapportsäsong! Styrkan från kvartal 1 fortsätter och bolagen fortsätter överträffa förväntningarna både vad gäller försäljning och marginaler.

För stockholmbörsen som helhet har 55 procent av bolagen rapporterat bättre än marknadens förväntningar. År över år har omsättningen ökat 12 procent för samtliga bolag och vinsterna har ökat med 18 procent .

Under juli vände trenden från maj och juni och de mindre bolagen utvecklades starkare än de stora bolagen. Stockholmsbörsen (SAX Index) steg +7,4 procent medan småbolagsindex (CSX Index Sweden) steg +8,8 procent.

Månadens bolag

Månadens bolag är Iconovo som under månaden tagits in till småbolagsportföljen genom att vi deltagit i bolagets riktade nyemission.

Bolaget utvecklar och säljer inhalationslösningar till läkemedelsindustrin för administration av läkemedel via inandning (tänk astmainhalatorer). Bolaget har utvecklat ett antal inhalationsplattformar med vilka de tillsammans med globala generika- och läkemedelsbolag utvecklar produkter för den globala marknaden.

Bolagets kompetens ligger i att kunna anpassa inhalationsprodukterna och de läkemedel som skall distribueras på ett säkert och effektivt sätt. Bolaget har idag flera projekt inom framförallt generika men även inom nyutveckling av läkemedel. Generika-projekten ligger långt fram och har en större sannolikhet att nå framgång och vi förväntar oss att det kommer att komma nyheter som gör att risken i aktiecaset succesivt kommer ner och därigenom borde värderingen succesivt komma upp. 

Ur ett hållbarhetsperspektiv är detta ett bolag som verkar för enklare administration av läkemedel genom inhalation och erbjuder produkter som väsentligt minskar kostnaden för slutanvändaren, men framförallt finns det utvecklingsprojekt som har potential att hjälpa distribuera exempelvis vacciner eller läkemedel effektivt och kostnadseffektivt till icke utvecklade länder.

Humle Fonder

Humle Småbolagsfond

Fonden har under juli stigit +14,9 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för fondens jämförelseindex +8,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden stigit +36,3 procent jämfört med +27,5 procent för jämförelseindex.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Bufab för, som steg hela +40,5 % under månaden. Bolaget presenterade under månaden ytterligare en stark kvartalsrapport styrkt av återhämtning och lätta jämförelsetal från förra årets corona-nedstängning. Starkaste bidrag till totalavkastningen kommer från Bufab, Addtech och NP3 Fastigheter.

Under juli har vi sålt vårt innehav i Beijer Electronics och tagit in Iconovo i portföljen.

Humle Sverigefond

Fonden har under juli stigit +8,7 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för fondens jämförelseindex +7,5 procent. Starkast bidrag till porföljens avkastning under månaden kom från Alfa Laval, Thule och Sagax under månaden. Sedan årsskiftet har fonden stigit +31,4 procent jämfört med +31,6 procent för jämförelseindex.

Har ni några frågor eller vill träffa hos, är ni hjärtligt välkomna att höra av er.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.