Humle fonder juli 2023 - Konjunkturen börjar visa sig

2023-08-02

Under juli har vi till stor del kommit igenom rapportsäsongen för andra kvartalet. Temat från tidigare rapporter med stora slag i kurser på rapportdagen fortsätter. Oro kring konjunkturen har varit mycket av temat för rapportsäsongen, där man ser att fler och fler bolag börjar kommunicera kring en svagare efterfrågan och att vi faktiskt ser en sekventiell avmattning i efterfrågan.

Om marknaden fram till denna rapportsäsong fokuserat på komponentbrist, varulageruppbyggnad, kassaflöde och balansräkning har den nu gått över till ett större fokus på bolagens orderböcker och framtidsutsikter.

Inflationen som varit det stora samtalsämnet under slutet av förra och inledningen av detta år börjar falla tillbaka och det som var ensidigt positivt för en del bolag vad gäller omsättningstillväxt och marginalexpansion får nu en motsatt effekt.

Vi har sett stora reaktioner på ganska små avvikelser i rapporterna och vi har i många fall sett att marknadens justeringar av estimat efter rapporterna har varit större än kursreaktionerna. Detta innebär att värderingarna faller och för vår del ser vi möjlighet att köpa bolag med bra långsiktig kvalitativ tillväxt till bättre värdering.

Min kollega och Humles aktieanalytiker Elin Wiker har nyligen intervjuats i Dagens Industri för lite mer diskussion kring temat kvartalsrapporter och bra bolag. Följ länken under avsnittet månadens bolag för mer detaljer.

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknaden

Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) minskade 0,3 procent under månaden. Småbolagsindex (CSRXSE Index) ökade 1,0 procent. Hittills i år har OMXSGI avkastat 10,6 procent medan CSRXSE avkastat 5,5 procent.  

Månadens bolag med Elin Wiker - NCAB och Sdiptech

Jag har läst över 70 småbolagsrapporter under juli månad och jag håller med om att det varit en väldigt volatil rapportsäsong. Sammantaget är kursreaktioner en pusselbit i att förstå allting och det kan skapa intressanta tillfällen att köpa och sälja. Jag tycker att det finns flera bolag som du kan köpa idag och äga i fem år och sitta lugnt med även vi skulle få en konjunkturavmattning.

Ncab är ett typexempel på just de negativa aspekterna som jag ser som risk för många bolag framöver, men att det till skillnad från bolag generellt nu är diskonterat för i NCABs aktiekurs.

Aktien rasade på grund av en negativ organisk tillväxt och en orderingång som inte ser toppen ut. Men framför allt var vd:n mer mjuk i sin framtoning och pratade om att man ser en viss avmattning i efterfrågan. Mönsterkorttillverkaren har påverkats negativt av fallande insatsvarupriser som tvingat bolaget att sänka priserna till kund.

Det har de lyckats göra både genom organisk tillväxt och genom förvärv. Men om du tror att Ncab kommer fortsätta leverera i närheten av den tillväxten över tid, samt hålla marginalerna som man gör, då är aktien klart värd att köpa efter raset. Man har också en skuldsättning som möjliggör fortsatta förvärv och kan avvärja en negativ organisk tillväxt. Det är ett kvalitetsbolag som fått lite väl mycket stryk.

Till skillnad från Ncab har teknikkoncernen Sdiptech varit en vinnare på Q2-rapporten med en uppgång på nästan 5 procent på rapportdagen.

Det handlar om att återfå marknadens förtroende och det kommer med tiden återspegla sig i aktiekursen. Sdiptech är exponerat mot sektorer som inte är cykliska eller beroende av konjunkturen och vd Jakob Holm sa tydligt i rapporten att man inte ser en avmattning i efterfrågan.

Vill du läsa hela intervjun med Elin Wiker? Gör det här.

Humle Småbolagsfond

Under månaden minskade fondens värde 1,6 procent samtidigt som fondens jämförelseindex (CSRX Sweden Index) ökade 1,0 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat 12,0 procent och jämförelseindex minskat 4,4 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Axfood för med en uppgång på 18%. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Castellum, VITEC och Sagax. De största negativa bidragen kom från Bufab, NCAB och Bravida.

Läs månadsrapport för Humle Småbolagsfond här.

Humle Sverigefond

Under månaden minskade fondens värde 1,8 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) minskade 0,3 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat 1,6 procent och fondens jämförelseindex ökat 6,0 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod VITEC för med en uppgång på 11%. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Sagax, SEB och NP3. De största negativa bidragen kom från Hexagon, Bufab och Nolato.

Läs månadsrapport för Humle Sverigefond här.

Har ni några frågor eller vill träffa hos, är ni hjärtligt välkomna att höra av er på info@humlefonder.se

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.