Humle Fonder juni 2021 – börsfönstret stängt för terminen?

2021-07-05

Första halvåret av 2021 avklarat och fem månader har gått sedan jag började arbetet med Humle Fonder. Vi har sedan 1 februari uppnått mycket. Stora förändringar har skett i småbolagsfonden. Ett stort antal bolag har lämnat portföljen både på grund av att vi inte ser ytterligare potential i dem eller att de bolag som vi tog över inte passar in i vår syn på långsiktig hållbar tillväxt. Vi har dessutom adderat ett antal bolag, som jag ser, har bättre potential att långsiktigt generera avkastning.

Det har skett mest förändringar i småbolagsfonden, där bolag som lämnat under första halvåret är Holmen, Kambi, Micro Systemation, Projektengagemang, Storytel, Platzer, Castellum, Elekta, Nent, Fabege, NEPA, och Husqvarna. Skälen är en kombination av att bolagen varit lite för stora eller att vi inte har förtroende för affärsmodellen på lång sikt. Vi har istället välkomnat till portföljen Lagercrantz, Nyfosa, Troax, Lindab, Swedencare, SBB, Addlife, Dometic, NP3, Exsistec, Admicom, Cint och K2A.

Sommarstiltjen på börsen har börjat och det man har att se fram emot under juli, i nyhetsväg, är framför allt rapporterna för Q2.

Jag önskar alla Humleföljare en riktigt härlig sommar!

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknad

Månadens tema fortsatte att vara börsintroduktioner. 30 nya bolag till de olika börserna och handelsplatserna i Sverige under månaden. Intressant att se att det inte längre är givet att börsintroduktionerna blir home-runs. Av de 21 noteringar som skedde på First North under juni handlas bara 6 idag över introduktionskurs.

Det är uppenbart att börsfönstret har stängt för den här gången. Mycket på grund av börsintroduktionsutmattning hos investerarkollektivet. Det är omöjligt att ta ställning till 30 börsintroduktioner på en månad och dessutom ha koll på alla de ”begagnade” bolag som noterats för flera, flera år sedan.

Juni fortsatte trenden för året att de större bolagen utvecklades bättre än de mindre. Stockholmsbörsen (SAX Index) steg +0,5 procent medan småbolagsindex (CSX Index Sweden) backade -0,1 procent. De mest omsatta bolagen utvecklades starkast drivet av framför allt bankerna som gick starkt

Månadens bolag

Månadens bolag är Exsitec. Ett bolag som erbjuder mjukvarulösningar till små och medelstora bolag för att accelerera digitaliseringen i verksamheten. En kombination av konsultverksamhet men framför allt mjukvaruförsäljning och integration där den organiska tillväxten genereras från det faktum att bolaget är nära kunden och kan erbjuda effektiviseringar via olika mjukvarulösningar.

 Bolaget har en aktiv förvärvsambition och har det senaste året genomfört större offensiva förvärv både i Sverige och senast i juni ett plattformsförvärv i Norge för att ta affärsmodellen utanför Sverige.

Bolaget har en ambition att växa omsättningen med 15% med en marginal om 15%. Bolaget överträffar för tillfället dessa mål. Kom ihåg att om man växer 15% per år är man dubbelt så stor om 5 år.    

Humle Fonder

Humle Småbolagsfond

Fonden har under juni stigit +0,5 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för fondens jämförelseindex -0,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden stigit +18,6 procent jämfört med +17,2 procent för jämförelseindex.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden hade Exsitec, som steg +29% under månaden. Bolaget presenterade under månaden ytterligare ett förvärv och denna gång i Norge där man haft en strategisk ambition att expandera tidigare. Starkaste bidrag till totalavkastningen kommer från Distit, Exsitec och Platzer.

Under juni har vi sålt våra innehav i Platzer, NENT, Storytel och Husqvarna och tagit in Nyfosa i Portföljen.

Humle Sverigefond

Fonden har under juni stigit +1,9 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för fondens jämförelseindex +0,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden stigit +20,9 procent jämfört med +22,4 procent för jämförelseindex.

Starkt bidrag från Hexagon i portföljen under månaden.

Har ni några frågor eller vill träffa hos, är ni hjärtligt välkomna att höra av er.

Vi på Humle Fonder önskar er fantastisk sommar.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.