Humle Fonder juni 2024 - Första halvlek slut

2024-07-02

Även om den amerikanska centralbanken ännu inte sänkt räntan och ekonomin fortsatt känts lite dyster kan vi konstatera att första halvåret på börsen varit starkt. Det breda indexet OMXSGI har under årets första sex månader avkastat 10,7 procent. Småbolagen har presterat något sämre än de stora bolagen på börsen och småbolagsindex är upp 8,6 procent under denna period. Den generella starka utvecklingen beror sannolikt på att en del av riskaptiten kommit tillbaka. Att småbolagen även börjar stänga det avkastningsgap som varit mot de stora kan antas bero på att den förväntade vinstutvecklingen för de mindre bolagen ser mer attraktiv ut. Även om bolagen inte kommit med de bästa siffrorna kan vi konstatera att marknaderna varit beredda att blicka bortom var vi står idag och istället fokusera på ljuset i tunneln. Trots att Federal Reserve inte sänkt räntan (än) fick vi en räntesänkning från vår egen riksbank samt en från den europeiska. Inflationstakten har fallit och någon typ av optimism har återfunnit sig.

Om vi jämför med var vi stod för ett år sen kan vi konstatera att saker och ting blivit klarare. Både de dåliga sakerna och de mer positiva. Lågkonjunkturen blev ett faktum, bolag har visat dåliga siffror men räntetoppen är nådd och så förhoppningsvis även inflationstoppen för denna gång. Precis som när man sätter sig i berg och dalbanan är det när man är på väg upp för backen som det är värst. Ångesten kryper på, man vet inte vad som väntar en och man undrar vad tusan man gett sig in på. Själva åket i sig är oftast inte lika skräckinjagande. Lite så har det varit även för marknaderna. Man har verkat i ovisshet och väntat på vad om ska hända. Nu har de flesta av dessa saker hänt och vi kan blicka framåt. Vi vet att räntesänkningarna kommer, att lagercykeln bottnat ur och att saker börjar vända. Vi har åkt berg och dalbanan och vet nu lite bättre vad som väntar. Vi ser nu fram emot vad andra halvåret har att bjuda på.

Humle Småbolagsfond har gått starkt och är YTD  upp 11,9 procent vilket är 3,4 procentenheter bättre än småbolagsindex. Låt oss ta en titt på vilka bolag som ligger bakom denna avkastning.

I toppen hittar vi AAK tillsammans med Nordnet och Yubico. Samtliga bolag har levererat bra siffror under året. AAK har fortsatt prestera operationellt till följd av den strategiska planen som ligger. I en värld där företag och privatpersoner utsätts för allt fler intrång och hot på nätet har både kunder och investerarna fått upp ögonen för Yubico. För Nordnets del är det en hög aktivitet på marknaderna och det blir märkbart att börsoptimismen till viss del återvänt.

Bland de som bidragit negativt är det framför allt några bolag som sticker ut. ChemoMetec med tanke på det oväntade vd-bytet som kom i mars och sedan vinstvarningen någon månad senare är det inte oväntat eller orimligt att detta bolag är med i toppen av surdegslistan. En liknande situation återfinner vi i Surgical Science som toppar bottenlistan.

Ett annat bolag är Castellum som vi sålde tidigare under våren. Även om bolaget bidrog negativt till avkastningen i år var Castellum en positiv bidragare till avkastningen 2023. Vi har även Medistim i botten som inte lyckats leverera operationellt.

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknaden

Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) minskade 1,0 procent under månaden. Småbolagsindex (CSRXSE Index) minskade 1,8 procent. Hittills i år har OMXSGI ökat 10,7 procent medan CSRXSE ökat 8,6 procent. 

 

Månadens bolag – ChemoMetec

ChemoMetec är ett danskt medicintekniskt bolag. Man utvecklar, tillverkar och säljer automatiserade cellräknare. Dessa cellräknare används av bolag inom framförallt Life Science. Alltså forskning, läkemedelsutveckling och produktion. Cellräknarna effektiviserar och förbättrar arbetsflödet.

Man har senaste fem åren i snitt växt omsättningen med 20 procent per år och resultatet än mer med marginaler på över 40 procent. Dock har det senaste året varit rätt surt för bolaget. Kombinationen av stora lagernivåer hos kunderna samt en strypt forskningsfinansiering generellt har påverkat efterfrågan negativt. Sedan byttes den relativt nytillträdde VDn ut och några veckor senare kom en vinstvarning. Denna perfekta storm, som till viss del är självförvållad, har inte varit uppskattad av investerarna.

Vi väljer dock fortsatt att tro på bolaget. Man verkar på en intressant växande marknad och historiken säger något om vad bolaget faktiskt åstadkommit inom detta område. Får man marknaden med sig och börjar visa på tillväxt igen tror vi att förtroendet kan komma tillbaka igen även det.

Humle Småbolagsfond

Under månaden minskade fondens värde 1,6 procent samtidigt som fondens jämförelseindex (CSRX Sweden Index) minskade 1,8 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat 18,9 procent och jämförelseindex ökat 19,2 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Addtech för med en uppgång på 6%. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från AAK, Nordnet och Addtech. De största negativa bidragen kom från Biotage, Hexpol och ChemoMetec.

Under månaden har Nibe Industrier tillkommit i portföljen.

Läs månadsrapporten här

Humle Sverigefond

Under månaden ökade fondens värde 0,9 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) minskade 1,0 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat 22,2 procent och fondens jämförelseindex ökat 18,4 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Nordnet för med en uppgång på 6%. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från AAK, SEB och Nordnet. De största negativa bidragen kom från Alfa Laval, Troax och Nibe Industrier.

Läs månadsrapporten här

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.