Humle Fonder maj 2021 – äga aktier över sommaren?

2021-06-02

Humle Fonder maj 2021 – äga aktier över sommaren?

Enligt min fru börjar sommaren officiellt den 1 juni, oavsett hur det ligger till med den meteorologiska definitionen av sommar. Börsen struntar dock i om det är sommar och snart kommer det att komma i era flöden och på löpsedlar:

”Köp till sillen och sälj till kräftorna” eller ”Sell in May and go away”

Vad gäller? En gammal kollega till mig brukade hävda att aktier är en vintersport. Jag tror inte att det spelar någon roll. Det är i stort sett omöjligt att pricka rätt i marknaden och det bästa över tid har snarare varit att vara exponerad mot marknaden hela tiden. Kom dessutom ihåg att ett index alltid är ett index där hälften av bolagen faktiskt presterar bättre än medianen. Bolagsvalen spelar alltid en central roll.

Grafen visar utveckling (indexerad till 100) från januari 2002 till och med maj 2021

Vad är ett småbolag egentligen?

Definitionen av ett småbolag är generellt ett bolag som är mindre än 1 procent av den marknad den är noterad på. Stockholmsbörsen har ett totalt marknadsvärde om ca 11 400 miljarder kronor, vilket innebär att ett småbolag är per definition ett bolag som är mindre än 114 miljarder kronor. Av Stockholmsbörsens 338st bolag är det endast 28st bolag som enligt denna definition inte är småbolag. Carnegies definition är något snävare. Carnegie nordiska småbolagsindex viktades om den 31 maj och där gränsen för ett småbolag sätts vid strax under 80 miljarder kronor. Det blir ganska stora förändringar denna gång och det ser ut som vi får säga hej då till ”småbolagen” Sinch, Indutrade, Getinge, Lifco och Lundin Energy. Sinch, Indutrade och Lifco är alla bolag som gjort resan från att ha varit små till att bli riktigt stora.

Detta är en del av tjusningen med att investera i småbolag – att se de gå från små till stora. Då måste man i en småbolagsfond ibland ta farväl. Fördelen då med vår Sverigefond som har möjlighet att investera i bolagen oavsett om de är stora eller små är att man kan följa dessa bolag hela vägen.

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknad

Maj månad fortsatte utvecklas starkt för svenska aktiemarknaden och temat fortsätter vara sektorrotation. Svaghet för högt värderade aktier utan försäljning och där förväntningar om vinster ligger långt fram i tiden och stark utveckling för mer kvalitativ tillväxt. Riskaptiten är det dock inget fel på. Börsintroduktionerna fortsätter att hagla. Under månaden har det kommit 12 nya bolag till de olika aktielistorna i Sverige, varav 3 till huvudlistan. Galen utveckling i några av bolagen där månadens vinnare är Checkin Group som noterades på First North den 20 maj 2021. Sedan noteringen är aktien upp +740 procent. Bolaget har idag ett marknadsvärde om 3.4 miljarder kronor och omsatte senaste rullande 12 månaders perioden 25.4 miljoner kronor. Verkar inte finnas någon hejd på marknadens vilja att finansiera innovation och eventuella framtida vinster. Stämmer inte riktigt med den globala sektorrotationen.

Styrkan i aktiemarknaderna fortsätter även under maj Stockholmsbörsen fortsatte upp under månaden +1,9 procent (SAX Index). Småbolagsindex (CSX Index Sweden) utvecklas i linje med den breda börsen och slutar månaden också upp +1,9 procent. Styrkan för stockholmsbörsen förklaras av småbolagen då de mest omsatta bolagen (OMXS30 Index) endast var upp +1,2 procent.

Under månaden fick vi se några eftersläntrande rapporter som fortsatt bekräftade bilden från förra nyhetsbrevet. Fokus i marknaden fortsätter vara driven av sektorrotation bort från de allra största förhoppningsvinsterna. Trots detta finns riskviljan alltjämt där. Under månaden är det två av månadens nyintroduktioner på Stockholmsbörsen som kvalar in på topp 10 listan över starkast utveckling under månaden: Linc respektive Hemnet.

Månadens bolag

Månadens bolag är K2A, Knaust & Andersson Fastigheter ett bolag som bygger och förvaltar hyres- och samhällsfastigheter. Bolaget har ett starkt hållbarhetsfokus genom att de dels bygger Svanenmärkta fastigheter i närproducerat och certifierat svenskt trä. Därtill har de ett fastighetsbestånd där 75% av de bostäder de förvaltar är yngre än 5 år.  Bolaget är det första bolaget på stockholmsbörsen att grönstämpla sina aktier och har en stor transparens vad gäller bolagets klimat och miljöpåverkan.

Bolagets finansiella målsättningar att växa driftöverskotten med mer än 25% är ambitiösa och har förutsättningar att slå väldigt många bolag på börsen i det fall dessa målsättningar skulle nås. Potentiellt hållbar, kvalitativ tillväxt om man får knyta till vår investeringsfilosofi.                  

Humle Fonder

Humle Småbolagsfond

Fonden har under maj stigit +1,7 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för fondens jämförelseindex +1,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden stigit +18,0 procent jämfört med +17,3 procent för jämförelseindex.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod K2A för. Kursen var under månaden upp +22,3 procent, drivet av positiva analyser från både ABG och Carnegie. I vanlig ordning har man för lite aktier när kurserna går starkt. Detta är fortfarande en liten position i ett mycket illikvitt bolag, Starkast bidrag till totalavkastningen kommer från QT Group, Trianon och Bufab.

Under maj har vi sålt vårt innehav i Elekta och tagit in Lagercrantz i portföljen.

Humle Sverigefond

Fonden har under maj stigit +2,4 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för fondens jämförelseindex +2,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden stigit +18,7  procent jämfört med +21,5 procent för jämförelseindex.

Har ni några frågor eller vill träffa hos, är ni hjärtligt välkomna att höra av er.

Vi på Humle Fonder önskar er en fin juni och en bra start på sommaren.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.