Humle Fonder maj 2023 – Förtroende

2023-06-08

Det är väl egentligen två bolag på börsen som dominerat nyhetsbilden under månaden. SBB och Embracer. Inget av bolagen är något som vi äger i portföljerna men jag tycker de är värda att kommentera utifrån egentligen samma utgångspunkt - förtroende.

Det finns likheter i dessa bolag i dess historik som är slående; starka entreprenörer som skapat unika bolag inom sina respektive branscher. Man kan tycka de är lite offer av den lågräntemiljö som var gällande fram till slutet av 2021. Båda bolagen har på sina sätt utnyttjat det faktum att obligations- och räntemarknaden var beredd att förse starka entreprenörer med kapital extremt billigt i relation till sina stora visioner. Detta funkade så länge det funkade och när räntan helt plötsligt går från 0 till 4% och räntemarginalen som banken kräver sticker i väg, då blev det svårt.

När den finansiella verkligheten hinner i kapp bolagen och man är pressad finansiellt med antingen räntekostnader och obligationsförfall, som i SBB’s fall. Eller en underliggande marknad som går in i en svagare period och utlovade samarbetsavtal skjuts på framtiden som i Embracers fall. I båda fallen faller förtroendet snabbt. Stora löften från bolagens starka entreprenörer som grusas resulterar ofta i stora kurstapp – och det är det vi sett i SBB och Embracer under året och specifikt under månaden.

Det kommer ta tid att återbygga förtroendena i båda bolagen. Enda sättet att göra det är att inte vända bolaget och övriga aktieägare ryggen när det blåser, utan arbeta ännu hårdare med kapitalallokeringen och fatta rätt strategiska beslut för att ha en långsiktig förutsättning för vinsttillväxt. Båda aktierna är väldigt brett ägda hos en aktiesparande svensk befolkning och många sitter med stora förluster och hoppas på tidigare kursnivåer. Kom ihåg att SBB måste stiga 200 procent för att komma tillbaka till nivån 1 januari i år och 950 procent för att komma tillbaka till sin all time high. Jag kan nästan lova att detta aldrig kommer hända. Skuld är en härlig källa till finansiering när marknaden är med dig men en vidrig best att kämpa emot om marknaden är emot dig och förtroende tar tid att återskapa.

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknaden

Det blev en negativ månad för börserna. Likt förra månadensbrev har temat vad gäller rapporter fortsatt. Dock har det skakat ordentligt inom fastighetssektorn, där SBB och händelserna kring bolaget som beskrivs ovan drog med sig större delen av sektorn ner. Därtill har det amerikanska skuldtaket oroat marknaderna under maj men vi fick, som vi brukar, en lösning i sista sekund.

Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) minskade 2,8 procent under månaden. Småbolagsindex (CSRXSE Index) minskade nästan hela 5,0 procent (4,96). Hittills i år har OMXSGI avkastat 8,7 procent medan CSRXSE avkastat 5,1 procent.  

Månadens bolag – Rejlers

Rejlers är som de själva beskriver sig det ”lilla stora” teknikkonsultföretaget, och som namnet pekar på är det ett bolag som är startat och drivet av en entreprenörsfamilj. Sedan bolaget grundades 1942 har de utvecklats till en betydande aktör inom tekniksektorn i Norden. Rejlers arbetar inom fem affärsområden: Energi, byggnader, industri, infrastruktur och legal expertis. Affärsområden som alla står inför stora omställningar framöver och nya arbetssätt, då finns Rejlers där som en partner för att hjälpa företagen ta vara på de möjligheter som finns framför dem men också hjälpa bolagen undvika eventuella fallgropar.

Man är liten i förhållande till de större jättarna som Sweco och AFRY men tillräckligt stora för att kunna delta i upphandlingar och vinna projekt. Man har lyckats behålla fördelarna av att vara en mindre aktör samtidigt som man får vara med och tampas med de större aktörerna.

Bolaget är väl positionerat för organisk tillväxt genom att rida på den våg av digitalisering, gröna industrier och effektivisering vi ser i samhället. Men, Rejlers är även en förvärvare. Under 2022 anslöts fem bolag till koncernen och i början av året förvärvade man det noterade bolaget Eurocon. Rejlers befinner sig dessutom på en marginalresa vilket i kombination med att man växer på första raden borde leda till en ännu finare utveckling på sista raden.

Under maj valde bolaget att göra en nyemission. Inte för att de behövde utanför att bredda ägarbasen så att långsiktiga ägare som vi kan få delta. Vi tycker bolaget passar bra in med vår strategi och filosofi och ser fram emot att få följa med på resan.

Humle Småbolagsfond

Under månaden minskade fondens värde 2,6 procent samtidigt som fondens jämförelseindex (CSRX Sweden Index) nästan minskade 5,0 procent (4,96). De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat 8,4 procent och jämförelseindex minskat 7,6 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Crayon för med en uppgång på 46%, efter en stark rapport. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Crayon, Chemometec och Addtech. De största negativa bidragen kom från Sagax, SOBI och Securitas.

Under månaden har vi sålt hela vårt innehav i KnowIT och hälsar Rejlers välkommen in i portföljen.

Läs månadsrapport för Humle Småbolagsfond här.

Humle Sverigefond

Under månaden minskade fondens värde 1,7 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) minskade 2,7 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat 1,1 procent och fondens jämförelseindex ökat 2,9 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Hexagon för. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Hexagon, ABB och Atlas Copco. De största negativa bidragen kom från Sagax, Securitas och NIBE.

Lär månadsrapport för Humle Sverigefond här.

Har ni några frågor eller vill träffa hos, är ni hjärtligt välkomna att höra av er på info@humlefonder.se

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.