Humle Fonder månadsbrev april 2021 - Rapportbonanza

2021-05-03

Humle Fonder april 2021 – Rapportbonanza

Även om det här är den 45 rapportsäsongen jag har genomlevt som småbolagsförvaltare är rapporterna alltid lika spännande. Det blir en avstämningspunkt mot investeringscase vi har satt upp och ger möjlighet att träffa bolagen. Alla rapportsäsonger har haft sina egna egenheter och denna säsong har marknaden inför rapporterna handlat upp många bolag inför rapporterna på förhoppningar om rekordhöga marginaler, drivet av kostnadsbesparingar och lätta jämförelsetal mot förra årets första pandemikvartal.

Generellt har bolagen överträffat ganska högt ställda förväntningar både på omsättning och marginal, men i många fall har det inte varit tillräckligt och vi har fått se stora kursrörelser på rapporter som rent visuellt inte varit några rapportbesvikelser.

Kommunikationen framåt är generellt fylld av hopp vad gäller återöppning av samhällen och slutmarknader när vaccinationer biter och förhoppningsvis smittotalen kommer ned. Dock finns det reservationer i ökande råvarukostnader, transportkostnader och kostnader relaterade till komponentbrist. Faktumet att en del av de kostnadsbesparingar vi sett under 2020 kommer tillbaka när anställda får börja röra sig mer fritt igen.

Jag tycker det är intressant att tyska författningsdomstolen i förra veckan slagit fast att Tyskland bryter mot sin egen konstitution med sin egen nuvarande klimatlagstiftning, då den lägger för stor börda på framtida generationer att nå klimatmålet om koldioxidneutralitet 2050. Enligt bedömare är detta den första i sitt slag med en koppling till konstitutionen. Juridiken och statliga myndigheter tröskar på men det är trots allt bolagen som kommer behöva stå för lösningarna genom nya teknologier och anpassningar av verksamheterna. Det är då positivt att se att två av bolagen i portföljen under månaden, Thule och Bufab, presenterar finansiella mål där de även har med målsättningar kopplade till Science Based Targets Initiative - www.sciencebasedtargets.org.

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknad

Styrkan i aktiemarknaderna fortsätter under april och Stockholmsbörsen fortsatte upp under månaden +2,7%. Småbolagen som under årets inledning inte riktigt orkat med de större bolagen tog under månaden rejäl revansch. Småbolagsindex (CSX Index Sweden) var under månaden upp +6,4% och slog de mest omsatta bolagen (OMXS30 Index) som endast var upp +1,1%.

Styrkan för de mindre bolagen under månaden kan dels förklaras av en ganska bred uppgång för småbolagen generellt och stora positiva rapportrörelser under månaden från några av de större småbolagen. För de största bolagen på börsen såg vi å andra sidan att den cykliska styrka som vi sett under inledningen av året reverserades. Verkstadssektorn utvecklades svagt med Sandvik och SKF i spetsen som trots rapporter som inte var katastrof i förhållande till förväntningar sjönk mer än tio procent under månaden.

Sedan ska man också komma ihåg att det gått en del utdelningar under månaden vilket prisindexen ovan inte tar hänsyn till, vilket i denna jämförelse gynnar CSX Index Sweden jämfört med OMX.

Månadens bolag

Ett bolag på temat liv och hälsa är bolaget Zenicor!

Låt oss presentera portföljens minsta bolag. Zenicor Medical Systems. Ett bolag som också stått för månadens monsterrusning på dryga +47%. Bolaget som handlas på Spotlight markets har utvecklat en apparat för upptäckt av förmaksflimmer. Varför är det viktigt? Hjärtflimmer är starkt kopplat till stroke. Varje dag drabbas 1 000 personer i Europa av stroke till följd av förmaksflimmer. Kan man upptäcka förmaksflimmer, så kan man sätta in behandlingar och undvika stroke och spara liv och lidande. 

Under månaden presenterades ett resultat från en stor studie gjort av bolaget där 28 000 personer i åldern 75 – 85 år screenats med Zenicors produkt. Resultat från studien visar att enbart i Sverige kan 2 300 strokefall per år förhindras om en nationell screening av denna åldersgrupp skulle genomföras. Socialstyrelsen kommer med stöd av denna studie och en hälsoekonomisk analys att fatta beslut om Sverige skall införa ett nationell screeningprogram. I Storbritannien startade en liknande studie under månaden för att ligga till grund för ett beslut om nationell screening. 

För bolaget skulle såklart nationella screeningprogram, baserade på Zenicors produkter, vara en långsiktig jättepotential. Det kommer ta tid tills beslut fattas kring detta, men under tiden fortsätter bolaget sin strategi att få ut produkten till vårdkedjorna i primär- och specialistvården med fokus på Sverige och Storbritannien. 

Ur ett hållbarhetsperspektiv är detta såklart ett bolag som bidrar till liv och hälsa genom teknologi. Kan 2 300 personer per år slippa stroke bara i Sverige varje år genom att ett bolag på Saltmätargatan 8 i Stockholm tagit fram denna produkt har världen blivit lite bättre.

Humle Fonder

Humle Småbolagsfond

Fonden har under april stigit +8,4 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för fondens jämförelseindex +7,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden stigit 16,1 procent jämfört med 15,1 procent för jämförelseindex.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden bidrog Zenicor Medical Systems. Det är dock ett av de minsta bolagen i portföljen så bidraget till totalavkastningen är inte jättestor, apropå vad jag talat om i tidigare månadsbrev om med menigsfulla vikter. Starkast bidrag till totalavkastningen kommer från Addlife, Sagax och Hexatronics.

Under april har vi sålt vårt innehav i Castellum och tagit in K2A Fastigheter i portföljen..

Humle Sverigefond

Fonden har under april stigit +3,6 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för fondens jämförelseindex +3,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden stigit +15,9 procent jämfört med +18,5 procent för jämförelseindex.

Har ni några frågor eller vill träffa hos, är ni hjärtligt välkomna att höra av er.

Vi på Humle Fonder önskar er en trevlig maj

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.