Humle Fonder mars 2022 – Det sjuka

2022-04-05

Drygt en månad har nu gått sedan Rysslands oförsvarbara aggression mot Ukraina inleddes. Det mänskliga lidandet och skräcken som folket i Ukraina genomlider tror man att man förstår, men jag tror att ingen av oss som läser detta har möjligheten att förstå vidden av skräcken och lidandet.

Det sjuka i denna situation är att marknaden bara på en månad har borstat av sig kriget. Börsen står idag högre än innan invasionen och nu fokuserar marknaden på efterdyningarna av sanktioner, råvarupriser, komponentbrister och valutarörelser.

Det är uppenbart att chocken har lagt sig och marknaden har gått från att försöka reda ut osäkerheterna kring vad kriget eventuellt skulle innebära geopolitiskt och all den osäkerhet det medfört till att fokusera på inflation, räntor och hur bolagen påverkas i det korta.

Under månaden har vi sett vinstvarningar relaterade till osäkerheterna i leveranskedjorna globalt. Husqvarna, Nolato och Volati skyllde alla på dessa faktorer och man kan ju gissa att detta kommer bli temat för många av de tillverkande bolagen i kvartalsrapporterna som kommer in under april.

Hur sjukt det än må vara att marknaden så smått släppt kriget i Ukraina så kommer vägen framåt förmodligen att vara skakig och mer fokuserad på makro än på bolag. Bolag med korta orderböcker, möjlighet att föra över prisförändring på kunder, sund skuldsättning kommer att gynnas – dvs återigen oftast de bolag som över tid har levererat hållbar kvalitativ tillväxt.

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknaden

Under februari studsade marknaden tillbaka från den svaghet vi såg under inledningen av året. Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) avkastade +2,5 procent och efter den svaga utvecklingen under januari och februari har index sedan årsskiftet avkastat -13,7 procent. Småbolagen (CSX Index Sweden) utvecklades starkare och avkastade +2,9 procent och har sedan årsskiftet avkastat -16,2 procent.

Månadens bolag

Ett bolag som ännu inte är i portföljen men som kommer att komma in om noteringsprocessen går som tänkt är Oneflow. Vi har valt att vara med som ankarinvesterare i detta bolag inför noteringen som sker innan påsk.

Oneflow är ett mjukvarubolag som levererar en avtalshanteringsmjukvara som en tjänst, dvs en så kallad SaaS model. Tjänsten digitaliserar och automatiserar hela flödet av avtal från digital förhandling och överenskommelse, till signering och arkivering och uppföljning av avtal.

Avtal är fortfarande ett område som är lågt penetrerat vad gäller digitalisering. Det finns såklart digital signering, etc, men det är bara en liten del av hela hanteringen av avtal.

Bolaget grundades 2012 av VD Anders Hamnes som också är huvudägare och har de senaste åren visat på en stark förmåga att driva tillväxt och addera nya kunder. I styrelsen finns rätt kompetens att föra ut detta bolag internationellt och vi hittar grundare och entreprenörer bakom historiska börsbolag som IFS och Readsoft.

Bolaget har ställt upp väldigt ambitiösa finansiella målsättningar för de kommande åren och den ambitiösa tillväxtplanen kräver kapital som man bjuder in marknaden att vara med att finansiera.

Vi är generellt restriktiva att delta i börsnoteringar men i detta fall ser vi en stark entreprenör, med stort ägande själv, som kommer till börsen för att de behöver kapital för att förverkliga en vision. Det innebär att man kommer till börsen av vad vi brukar säga rätt anledning.

Humle Fonder

Humle Småbolagsfond

Under mars månad har fondens värde ökat med 3,3 procent och fondens jämförelseindex (CSX Index Sweden) ökade med 2,9 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat med 19,7 procent och jämförelseindex med 6,8 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen i mars stod Swedencare för med en uppgång på +27 procent. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Addlife, Axfood och NP3 Fastigheter. De största negativa bidragen kom från Nolato, Crayon och K2A.

Vi har under månaden tagit adjö av Alimak, BHG och Vestum som har fått lämna portföljen. Vi hälsar samtidigt SOBI och Biotage välkomna in.

Läs månadsrapport för Humle Småbolagsfond här.

Humle Sverigefond

Under mars månad har fondens värde ökat med 3,3 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) steg med 2,5 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat 8,2 procent och fondens jämförelseindex ökat med 5,2 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen i mars stod NIBE för med en uppgång på +24 procent under månaden. Starkast bidrag till den totalavkastningen i portföljen kommer från NIBE, Addlife och NP3 Fastigheter. De största negativa bidragen kom från Nolato, Securitas och Essity.

Läs månadsrapport för Humle Sverigefond här.

Vill du följa vårt månadsbrev på mail? Skriv till info@humlefonder.se

Har ni några frågor eller vill träffa hos, är ni hjärtligt välkomna att höra av er.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.