Humle Fonder mars 2024 – Självrannsakan

2024-04-04

Jag hoppas att ni alla fått en fin påsk! Vi har nu lämnat Mars månad bakom oss vilket betyder att vi stängt årets första kvartal. Snart drar rapportsäsongen i gång, men innan dess är ett perfekt tillfälle för lite självrannsakan och utveckling.

Vi letar efter bolag som kan utvecklas och vara med i en föränderlig värld, ledningar som är ödmjuka inför det som varit och vad som komma skall. Men det betyder även att vi måste försöka leva upp till samma förväntningar om utveckling och ödmjukhet.

Vi har pratat en hel del investeringsfilosofi och process tidigare men en viktig del i vårt arbete är att utvärdera våra beslut i förhållande till dessa. Det är viktigt att syna sina egna brister för att kunna jobba med dem. Utfall innehåller allt som oftast ett visst mått tur eller otur, därför ligger för oss vikten vid att förstå varför vi tog ett beslut vid en viss tidpunkt och om anledningarna till beslutet var rätt och rimliga mot bakgrund av vad vi visste då. Genom att utvärdera oss själva, våra beslut och processen bakom hoppas vi kunna lära oss mer om oss själva, vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Har man också en bra beslutsprocess som man litar på är det lättare att hålla rätt kurs även när det stormar.

Det faktiska värdet på ett bolag kan omöjligt variera lika mycket som dess aktiekurs, om börsen bara brydde sig som siffror skulle vi inte ha det så. Marknaderna utgörs av väldigt mycket människor som bestämmer sig vad någonting är värt en dag. Människor styrs dock till stor del av känslor, och irrationellt beteende genomsyrar mänskligheten, varför siffrorna från en dag till en annan spelar mycket mindre roll än vad känslorna gör i stunden. Det är framförallt över ens egna känslor man måste vinna när det kommer till det här, eller åtminstone förstå och kunna vara uppmärksam på. Vi vill som sagt utvecklas och växa precis som våra bolag, därför är den här typen av övning av stor vikt för oss. Det gäller att lära sig av varje misstag, annars fick du inte ut någonting av det där korkade beslutet. Vilket är ytterligare ett dumt beslut. Alla gör rätt och alla gör fel, med det gäller att förstå varför det blev som det blev.

“The ability to learn from mistakes, to be consistently not stupid, often outweighs the pursuit of brilliance”, Charlie Munger.

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknaden

Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) ökade 5,7 procent under månaden. Småbolagsindex (CSRXSE Index) ökade 7,7 procent. Hittills i år har OMXSGI ökat 8,1 procent medan CSRXSE ökat 6,2 procent. 

Månadens bolag – AAK  

Observera att månadens bolag ej skall anses som investeringsrådgivning eller rekommendation

Jag tänkte att vi med hjälp av månadens bolag skulle prata om något jag tror ligger många rätt varmt, kanske lite för varmt, om hjärtat. Choklad. Eller närmare bestämt kakao. Senaste året har kakaopriset gått rakt upp i himlen. Bakgrunden är bland annat utbudsproblem och leveransproblem.

Ett bolag i portföljen som påverkas av detta är vårt största innehav AAK. Bolaget har gjort en otrolig resa senaste året då man gjort en strategiomvändning som lett till mer effektiva fabriker, bättre erbjudande till sina kunder och då följaktligen betydligt högre lönsamhet. AAK har ett helt segment som utgörs av choklad varför kakao och dess pris, framför allt dess smör-form spelar stor roll för bolaget. Allt annat lika gynnas man av ett högre pris då detta kan föras vidare till kund, men AAK erbjuder även substitut för kakaosmör som är ett billigare alternativ för kunden. Bolaget gynnas alltså i flera aspekter.

För oss konsumenter verkar det dock som lördagschokladen och bakning kommer bli dyrare men vi kan i alla fall säga att vi hade lite tur med att påsken, som den stora godishögtiden, var tidig i år så att priseffekterna av detta inte blivit märkbart än för oss än. Med det sagt, kanske dags att börja bunkra…

Humle Småbolagsfond

Under månaden steg fondens värde 5,7 procent samtidigt som fondens jämförelseindex (CSRX Sweden Index) ökade 7,7 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat 11,5 procent och jämförelseindex ökat 12,6 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Rusta för med en uppgång på 30%. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Sagax, Balder och AAK. De största negativa bidragen kom från Yubico, Fortnox och NCAB.

Under månaden har CTT Systems och Swedish Logistic Property tagits in i portföljen.

Humle Sverigefond

Under månaden ökade fondens värde 2,7 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) ökade 3,8 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat 9,6 procent och fondens jämförelseindex ökat 11,5 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Nyfosa för med en uppgång på 21%. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Sagax, NP3 och AAK. De största negativa bidragen kom från Nibe, Securitas och Vitec.

Under månaden har Nibe sålts av i portföljen.

 

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.