Humle Fonder november 2023 – Vilken studs!

2023-12-05

Vilken vändning börsen tog i november. Ett rejält räntenedställ i den amerikanska marknaden drivet av avsvalnande inflation, ett FED-besked och ett FED-protokoll som fick marknaden att prisa in att räntehöjningarna var slut för denna gång. Detta i kombination med en Riksbank som bestämde sig för att avvakta med ytterligare höjningar, just nu.

Småbolagen tog en rejäl studs uppåt och småbolagsindex stängde månaden upp 11,4% (CSRXSE Index), väsentligt bättre än breda börsen och storbolagen. Är det ett trendskifte vi sett och ska småbolagen efter 23 månaders kräftgång sedan toppen årsskiftet 2021/2022 äntligen få lite revansch? Jag tycker läget är intressant jämfört med hur det såg ut i somras eller förra året utifrån den historiska längden på nedgången, vinstförväntningar och värderingar av småbolagen. Nedgången från årsskiftet 2021/2022 summeras nu till -28% (CSRXSE Index) och det är intressant att se när man bryter ner utvecklingen i bolagsstorlek för småbolagen – >50, 25-50, 15-25, 5-15 och <5 miljarder kr i marknadsvärde – att de största småbolagen väsentligt har slagit de stora bolagen (OMX Index) på börsen medan vi sett en korrelation mellan bolagsstorlek och aktiekursutveckling som inte är uppmuntrande för de minsta bolagen.

Källa: Bloomberg, 2023

Vad som gör läget intressant just nu är att marknadens förväntningar för vinster har kraftigt tagits ner under sista halvåret för de mindre bolagen medan de stora bolagen fortfarande är ganska oförändrade. Detta är en situation som vi historiskt inte sett tidigare. Värderingsmässigt har vi också sett att småbolagen, trots att vinstförväntan kommit ned, under senaste tiden handlat på en väsentlig rabatt jämfört med de stora bolagen.

Därför är det extra intressant att se att det inte är de allra största bolagen som står för den starkaste avkastningen under månaden när marknaden tar ett skutt uppåt utan att vi hittar det bland de riktiga småbolagen.

Källa: Bloomberg, 2023

Att marknaden prisat upp mindre bolag senaste veckorna är såklart uppmuntrande för en småbolagsförvaltare. Det som är intressant är resonemangen ovan kring kraftigt kapade vinstförväntningar och möjlighet att köpa småbolag till attraktivare värderingar självklart också gäller på bolagsnivå.

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknaden

Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) steg 9,1 procent under månaden. Småbolagsindex (CSRXSE Index) ökade 11,4 procent. Hittills i år har OMXSGI avkastat 9,8 procent medan CSRXSE ökat 4,7 procent. 

Månadens bolag – Sectra      

Observera att månadens bolag ej skall anses som investeringsrådgivning eller rekommendation

Ett av våra nytillskott till portföljen är Sectra. Bolaget har utvecklat och levererar en mjukvara för hantering av medicinska bilder. Generellt väldigt stora och komplexa bilder som behöver kunna användas inom och mellan sjukhus med stor säkerhet.

Bolaget har en lång historik av tillväxt då bolaget är unika med sin produkt i världen och möter bara ett fåtal konkurrenter där Sectra historiskt alltid fokuserat på en unik produkt men framförallt kundnöjdhet. Kundnöjdheten kostar i termer av folk och bolaget har genom historien haft perioder av svagare marginalutveckling när bolaget står inför stark tillväxt.

Bolaget håller på att ställa om sin affärsmodell från en licens-försäljningsaffär till en prenumerationsmodell och i denna typ av skiften sker det en inbromsning av tillväxttakten till förmån för högre framtida marginaler.

De senaste två åren har bolaget tagit ordrar för 9,5 miljarder kr vilket gör att visibiliteten för kommande år är stor. Ordrarna är tagna primärt i Nordamerika där tillväxtförutsättningarna är goda.

Vi lockas av ett högkvalitativt världsledande bolag som drivs av en digitalisering av vårdsektorn, där aktiekursen hämmats av att tillväxttakten kommit ned på grund av omställningen mot en prenumerationsmodell (och inte på grund av det är fel på bolagets produkt). Bolaget har enligt vår synsätt en marginalresa att göra kommande år som kommer att driva en god vinsttillväxt. Ja  - bolaget är dyrt men jämfört med hur det såg ut 2021 ser det aptitligt ut och också om man jämför med deras största konkurrent, Pro-Medicus.

Humle Småbolagsfond

Under månaden steg fondens värde 11,6 procent samtidigt som fondens jämförelseindex (CSRX Sweden Index) ökade 11,4 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat 4,8 procent och jämförelseindex ökat 2,8 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod K2A för med en uppgång på 41%. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Vitec, Balder och Sagax. De största negativa bidragen kom från Bravida, Loomis och Rejlers.

Under månaden har Surgical Science tillkommit i portföljen.

Läs månadsrapport här

Humle Sverigefond

Under månaden ökade fondens värde 8,8 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) ökade 9,2 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat 4,1 procent och fondens jämförelseindex ökat 7,3 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod NP3 för med en uppgång på 27%. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Sagax, NP3 och Hexagon. De största negativa bidragen kom från AstraZeneca, Nibe och Nordea.

Läs månadsrapport här

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.