Humle Fonder oktober 2021 – Bus eller Godis!

2021-11-03

Oktober månad innebar en återkomst för tillväxt och räntekänsligt. Börsen präglades av samma teman som tidigare under hösten; räntor, inflation, kinesisk data och regeringsåtgärder, transportproblematik, och komponentbrist med tillägg för kvartalsrapporter för Q3.

Marknaderna var upp och våra fonder fortsätter att leverera stark avkastning gentemot index. Småbolagsfonden avkastade 11,6 procent och Sverigefonden 8,1 procent och båda fonderna slår sina jämförelseindex med råge på månaden. Vi är givetvis glada över detta, men framförallt för att utvecklingen visar att vår filosofi fungerar.

Vi vill sätta ihop en portfölj av bolag som har förutsättningar att generera långsiktig hållbar kvalitativ tillväxt. Bolag som har förutsättningar att öka sina vinster snabbare än marknaden som helhet. Vi skall dessutom ha meningsfulla vikter i alla bolag i portföljen och vi ska undvika att bli för beroende av enskilda innehav för att inte riskera avkastningen i våra portföljer.

Får vi mer rätt än fel i denna filosofi borde vi ha goda förutsättningar att över tid generera överavkastning och denna månad - som i och för sig är en alldeles för kort tid att utvärdera en fond - så levererar båda fonderna enligt filosofin.

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknaden

Efter en svag september kom marknaderna tillbaka trots en blek inledning på oktober månad. Under oktober steg Stockholmsbörsens breda index (SAX Index) 4,6 procent och småbolagen (CSX Index Sweden) utvecklades starkare och avkastade 6,3 procent.

Höstterminens sektorrotation från högmultipel och räntekänsligt till mer defensiva och lågvärderade bolag kom under månaden av sig och sektormässigt stod fastighetsbolagen för den starkaste utvecklingen.

Ännu en rapportperiod har i stort sett passerat och vi har sett stora rapportrörelser där det ibland inte ens räckt att nå upp till marknadens kommunicerade mål. Noteringsmarknaden är fortsatt glödhet med 13 nya bolag till Stockholmsbörsen och First North med märkesnoteringen Volvo Cars i spetsen i slutet av månaden, en IPO som klarat sig väldigt väl när den väl prissattes längst ner i noterings-intervallet.

Månadens bolag

Månadens bolag är CINT Group som under månaden är upp +31 procent.

Bolaget är ett mjukvarubaserat tjänsteföretag som erbjuder sina kunder målgrupper i samband med internetbaserade kundundersökningar. Bolaget som är en av de största i världen kan erbjuda sina kunder en databas bestående av 155 miljoner individer på global basis. För kunderna som ofta är globala konsumentvarubolag eller undersökningsbolag erbjuder bolaget tillgång till skräddarsydda målgrupper att genomföra marknadsundersökningar på.

Traditionellt har marknadsundersökningar skötts av stora marknadsundersökningsbolag. Dessa bolag har intervjuat och gjort enkäter fysiskt men även digitalt. CINT erbjuder en total digital lösning och man ser till och med att de stora marknadsundersökningsbolagen använder sig av CINT för att genomföra sina undersökningar.

Bolaget kom till börsen i februari i år med en strategi att fortsätta växa i en marknad som växer strukturellt genom ökad automation men också via förvärv. Rapporten för kvartalet visade 34% organisk tillväxt.

I slutet av oktober förvärvade CINT den största konkurrenten i USA, Lucid, ett förvärv som adderar stark marknadsnärvaro globalt och i USA. Inte bara blir CINT en global ledare i en bransch med stark underliggande tillväxt, enligt bolaget förväntas dessutom synergier om 40 miljoner dollar vara möjliga att realisera inom de kommande åren. Förvärvet förändrar enligt vårt synsätt bilden för CINTs möjligheter att fortsätta öka avståndet till sina konkurrenter.

Humle Fonder

Humle Småbolagsfond

Fonden har under månaden stigit +11,6 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för fondens jämförelseindex upp +6,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden stigit +48,4 procent jämfört med +28,0 procent för jämförelseindex.

Starkast kursutveckling i portföljen stod Hexatronic för, som steg +37 procent under månaden. Bolaget presenterar under månaden två större ordrar i den viktiga tyska marknaden och får ytterligare analysbevakning från en analysfirma på stan. Starkast bidrag till totalavkastningen i portföljen kommer från Hexatronic, NP3 Fastigheter och Lindab. De största negativa bidragen kom från Dometic, Alimak och QT Group.

Två nya bolag till portföljen under månaden: Vestum och Addnode. Samtidigt har resten av Indutrade-innehavet lämnat portföljen.

Humle Sverigefond

Fonden har under månaden stigit +8,1 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för fondens jämförelseindex upp +5,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden stigit +33,9 procent jämfört med +30,2 procent för jämförelseindex.

Starkast kursutveckling i portföljen stod NP3 Fastigheter, som steg +34 procent, för. Bolaget presenterade under månaden ytterligare en rapport som visar på styrkan i bolagets verksamhet, samtidigt som fastighetssektorn under månaden varit en av de starkaste sektorerna. Starkast bidrag till totalavkastningen i portföljen kommer från just fastighetsbolagen, Sagax, NP3 och Balder. De största negativa bidragen kom från ABB, Tele2 och SCA.

Vi har under månaden valt att ta in CINT till vår Sverigefond.

Vill du följa vårt månadsbrev på mail? Skriv till info@humlefonder.se

Har ni några frågor eller vill träffa hos, är ni hjärtligt välkomna att höra av er.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.