Humle Fonder oktober 2022 – Vad skapar långsiktig hållbar tillväxt?

2022-11-03

Ännu en rapportperiod är genomlevd och vi börjar nu se effekterna på allvar från en svagare konsument, effekter av en svag krona (läs stark USD och EUR) och att kostnadsinflationen börjar nå bolagen.

Om man ska gå på förvaltarens magkänsla för den här rapportperioden handlar det om fortsatt stark leverans vad gäller omsättningen. När man gräver djupare i siffrorna handlar det i många fall om valutaomräkningseffekter från försäljning i utländsk valuta och en del kring genomförda prishöjningar. Volymkomponenten växer inte i samma takt. Vidare är den generella bilden att många bolag missar vad det gäller vinstmarginalen, dvs kostnadsinflationen tar ut sin rätt.

Marknaden har testat botten för den här gången och globalt har börsutvecklingarna varit riktigt starka, efter FEDs och ECBs trippelhöjningar i mitten av månaden och fortsatt höga inflationssiffror. Marknaden har tagit ett bet på att vi sett toppen på inflationen och börjat räkna med att centralbankernas räntehöjningsfart kommer behöva lättas tidigare än kommunicerats.

Vi har sett några fantastiskt fina leveranser i portföljerna under månaden. Hexatronic, Vitec och Addnode är alla bolag som utvecklats mer än 20% under månaden. I samband med rapporterna har vi haft möjligheten att sitta ner med ledningarna för alla dessa bolag. Det bolagen har gemensamt är att de verkar i strukturellt växande marknader med unika marknadspositioner och har en lång historia av bolagsutveckling. Alla bolag nämner ett decentraliserat ledarskap och en stark företagskultur som de viktigaste byggstenarna för deras framgång. De pekar på vikten av att alla i organisationen känner ett ägarskap och en motivation av att gruppen, dotterbolaget, divisionen och koncernen lyckas, och är beredda att ge det lilla extra för att nå dit. Siffror är inte allt. Men kultur och ledarskap kombinerat med fantastiska produkter, tjänster eller marknadspositioner skapar långsiktigt hållbar tillväxt.

Culture eats strategy for breakfast – Peter Drucker
Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknaden

Det blev en stark månad för börserna efter septembers fall. Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) var under månaden upp 6,5 procent. Småbolagsindex (CSRX Sweden Index) var upp något mer, 7,1 procent. Marknaderna har under månaden såklart fokuserat på kvartalsrapporterna för kvartal tre. Som nämnts ovan verkar nu även marknaderna ta ett bet på att inflationen har toppat och att man därmed även kan se att räntehöjningarna gör detsamma inom överskådlig framtid. 

Rapportperioden har nästan helt passerat vilket har resulterat i stora svängningar i kursrörelserna. 20% rörelse under rapportdag är det nya 10%. De allra flesta har kommit in i linje med förväntningarna eller till och med över förväntan vad gäller försäljningen. Bolagen som missat mot analytikerestimaten gör det framför allt på marginalsidan och alltså vinsten. Orderböckerna fortsätts fyllas, om än för de flesta i en lägre takt än vad vi såg 2021. Än har den befarade recessionen inte synts till men kostnadsbesparingsprogrammen duggar redan tätt.

Sedan årsskiftet har OMXSGI avkastat minus 25,6 procent och CSRXSE Index avkastat minus 34,4 procent.

Månadens bolag Vitec

Månadens bolag

Ett av småbolagsfondens största innehav är Umeå-bolaget VITEC. Hur kan ett bolag som gått 40 618% sedan börsintroduktionen vara ett attraktivt innehav? Mer än 30% årlig avkastning konstant de senaste 23 åren. Hur är det möjligt?

Koncernen består av 35 olika produktområden inom väldigt nischade mjukvaror. Gemensamt för alla dessa olika produktområden är att programvaran löser en affärskritisk funktion inom en väldigt smal nisch. Bolaget levererar mjukvaror till allt från den globala tvätteriindustrin och apoteksbolag i Danmark till administrationsmjukvara för kycklingindustrin i Finland. Bolaget har vuxit genom förvärv, och förädling av dessa förvärvade bolag, och har en affärsmodell som bygger på en stor andel repetitiva intäkter.

Modellen går att expandera hur långt som helst. Med ett decentraliserat ledarskap, och med kapacitet och kassaflöden att investera i ständiga förbättringar i de verksamheter man äger, är detta ett bolag som har förutsättningar att innehålla väsentligt fler produktvertikaler än de 35 man sitter på idag.

Bolaget levererade en betryggande rapport för tredje kvartalet 2022 med en tillväxt om 33%, varav 11% organiskt tillväxt i återkommande intäkter. Efter ett svagare kvartal två så har vi sett kursen återhämta sig rejält under månaden.

Humle Fonder

Humle Småbolagsfond

Under månaden ökade fondens värde 8,1 procent och fondens jämförelseindex (CSRX Sweden Index) ökade 7,1 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat 32,2 procent och jämförelseindex minskat 30,1 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under oktober stod Hexatronic för. Bolaget kom under månaden med sin tredje omvända vinstvarning.

Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Hexatronic, Beijer Ref och Trelleborg som samtliga kommit med starka kvartalsrapporter. De största negativa bidragen kom från Addtech, Nolato och Trianon.

Nya innehav i portföljen under månaden är Avanza och Knowit, samtidigt som Arjo har fått lämna.

Läs månadsrapport för Humle Småbolagsfond här.

Humle Sverigefond

Under månaden ökade fondens värde 5,6 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) ökade 6,4 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat 26,2 procent och fondens jämförelseindex minskat 20,9 procent.

Hexatronic stod även för starkast kursutveckling i Sverigefonden. Störst bidrag till totalavkastningen i portföljen kom under oktober från Hexatronic, Securitas och Atlas Copco.  De största negativa bidragen kom från Nolato, SCA och NIBE.

Läs månadsrapport för Humle Sverigefond här.

Vill du följa vårt månadsbrev på mail? Skriv till info@humlefonder.se

Har ni några frågor eller vill träffa hos, är ni hjärtligt välkomna att höra av er.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.