Humle Fonder oktober 2023 - Svenska kronan och svenska småbolag

2023-11-08

Vi går nu in i vintertid och i skrivande stund är det höstlov och halloween. Bakom oss lämnar vi en mörk månad med den eskalerade konflikten mellan Hamas och Israel, som förutom det primärt mänskliga lidandet även satt en törn på de finansiella marknaderna.

Källa: Bloomberg

Under månaden har vi hittat en ny graf som intresserat oss. Det är samvariationen mellan den svaga kronutvecklingen med amerikanska dollarn (SEK/USD) tillsammans med utvecklingen för svenska småbolagsindex. Som ni kan se ovan, finns det en tydlig samvariation mellan hur dessa två har utvecklats sedan vi såg toppen kring slutet på 2021. Vad beror detta på? Det började vi också fundera på.

En tanke är att båda tillgångarna kan ses som ett ombud till riskaptiten, dvs viljan att investera eller inte. Vi vet att svenska småbolag går bra när investerare är villiga att ta risk, så även den svenska kronan. Men när det börjar bli eller är oroliga tider, då flyr man till större och mer trygga placeringar. Exempelvis kan det vara större mer förutsägbara bolag, amerikanska räntepapper eller amerikanska dollar. En annan tanke är dessa inte bara samvarierar utan att det finns ett orsakssamband - kausalitet.

Historiskt vet vi att utländska investerare flyr svenska marknaden när konjunkturen börjar bli sämre samt när räntorna börjar stiga. Sverige är ett räntekänsligt och exportberoendeland. Möjligen tänker man att svenska småbolag känns mer riskabelt under oroliga tider varpå man väljer att sälja av sin svenska exponering för att investera på annat håll. Till förmån av förslagsvis amerikanska dollar. Sannolikt siar det även om det utländska förtroendet för Sverige i dagsläget. 

Ovan är spekulationer men sambandet är intressant, tycker vi. Nu har Riksbanken börjat vidta åtgärder för att stärka kronan, så om den trenden vänder - kommer även den negativa trenden för småbolagen vända? Kan det vara så enkelt? Det återstår att se.

Happy Halloween önskar Humle

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknaden

Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) minskade 3,5 procent under månaden. Småbolagsindex (CSRXSE Index) minskade 3,2 procent. Hittills i år har OMXSGI avkastat 0,6 procent medans CSRXSE minskat 6,1 procent. 

Månadens bolag - Rusta

Observera att månadens bolag ej skall anses som investeringsrådgivning eller rekommendation

Månadens bolag är inte bara ett nytt innehav i Humle Småbolagsfond utan även på marknaden. Efter en relativt lång tid av stiltje av noteringar på svenska marknaden (IPO) så har vi nu fått se en börsnotering. Bolaget är ett de flesta svenskar har någon typ av relation till - lågprisbolaget Rusta.

Ett familjeägt bolag grundat 1986 där det nu skall ske ett generationsskifte. Då är börsen en bra plats att välja för att göra det på ett optimalt sätt. Bolaget driver lågprisvaruhus i Sverige, Norge, Finland och precis börjat sin resa i Tyskland. Rusta är välskött och haft en fin kvalitativ tillväxt under hela resan. Nu är målet att förbättra marginalerna och fortsätta bättra den tillväxten. Investeringar för framtiden är gjorda och nu ska man skörda frukten av dessa.

Bolaget ligger också helt rätt i tiden. Naturligt söker sig konsumenten till lågprisalternativ när plånboken börjar kännas lite tunnare. Sedan när det återigen börjar gå bättre i ekonomin så fortsätter en stor del av konsumenter att välja lågprisalternativ, kanske beror det på att skillnaden på kvalité mellan dyrt och billigt inte är så stor trots allt. Men där det positiva för bolag som Rusta är att konsumenten som börjat handlat hos dem sannolikt kommer spendera mer, när plånboken inte längre känns lika tun i goda tider.

 

Humle Småbolagsfond

Under månaden minskade fondens värde 2,3 procent samtidigt som fondens jämförelseindex (CSRX Sweden Index) minskade 3,2 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat 10,4 procent och jämförelseindex minskat 1,9 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Troax för med en uppgång på 15%. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Troax, AAK och SOBI. De största negativa bidragen kom från Fortnox, Vitec och Beijer Ref.

Under månaden har som nämnts Rusta tillkommit i portföljen och även Sectra samtidigt som Admicom har sålts av helt.

Läs hela månadsrapporten här

Humle Sverigefond

Under månaden minskade fondens värde 1,5 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) minskade 3,5 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde ökat 1,4 procent och fondens jämförelseindex ökat 5,4 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under månaden stod Troax för med en uppgång på 15%. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Troax, AAK och Nolato. De största negativa bidragen kom från Nibe, SEB och Epiroc.

Läs hela månadsrapporten här

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.