Humle Fonder september 2021 – begagnade eller nya aktier?

2021-10-04

Utvecklingen för fonderna var blandad under september i kölvattnet av fall i globala aktiemarknader. Marknaderna ställde ner under månaden drivet av förnyad inflations- och ränteoro vilket ställde till det för högmultipelbolag på börsen. Småbolagsfonden fortsatte till trots att tjäna relativ avkastning mot jämförelseindex medan Sverigefonden tappade något.

Efter en sommar där börsintroduktionerna tog paus drog de igång med kraft i september. Sju nya bolag till Stockholmsbörsen och First North men aktiviteten för oktober och november ser helt galen ut om allt nu går att genomföra, beroende hur marknaden fortsätter att utvecklas. Mottagandet för månadens introduktioner har så här långt varit starkt. Uppgång på 100 procent för CTEK första dagen, 50% för Söders Sportfiske och 27% för Kjell & Company.

Vi måste prata om börsintroduktioner. Är det värt att vara med? Akademiska studier över både korta och långa tidsperioder visar att börsintroduktioner underpresterar mot marknaden det första året efter noteringen, men förbättras desto längre tiden går. Det finns också studier som visar att de börsintroduktioner som sker när noteringsaktiviteten är hög visar ännu större underprestation (Loughran and Ritter, 1995).

Lotteri-effekten och ”winners-curse”-effekten spelar in. Lotterieffekten handlar om att investerare är beredd att ta irrationell risk att investera med medvetandet om att man kan få en dålig avkastning men å andra sidan ha möjlighet att investera i nästa Google. ”Winners-curse” handlar om att det är den som är beredd att betala det högsta priset i en auktion (som trots allt en börsintroduktionsprocess är) som sätter priset.

Vi på Humle har kollat på de börsintroduktioner som skett på Stockholmsbörsen och First North sedan 2017. Totalt 217 nya bolag. Med vetskapen om att man aldrig får full tilldelning av det man önskar har vi tittat på avkastningen från dag 1. Det verkar stämma ganska bra med vad akademikerna säger. På ett år är det en minoritet av bolagen som orkar överavkasta mot Carnegie Småbolagsindex (CSX Sweden). Värst är det för de allra minsta bolagen.

Är det värt att ta risken i IPO’s? Vi som institutionella investerare har möjlighet att vara med i så kallade ankringsprocesser och vara med och sätta pris och få full tilldelning. Det har du inte som vanlig sparare. Då har du inte statistiken med dig. Som aggregat underpresterar en majoritet på de flesta tidsperioder. Kom ihåg att i ett index är det alltid ungefär hälften av bolagen som överpresterar och hälften underpresterar.

Bilderna nedan visar på skillnaden i avkastning du hade fått om du fått full tilldelning i alla börsintroduktioner 2021 och behållit dina aktier eller om du fått köpa dina aktier efter den första dagens handel. Den visar ganska klart på en klar underavkastning efter att den initiala förstadagsreaktionen är ute ur bilden.

Källa: Bloomberg

Det kan därför vara värt att inte avfärda alla de hundratals begagnade aktier som finns på våra börslistor, som har en finansiell historik, genomlysning och affärsmodeller som prövats i olika börsklimat.

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknaden

Svaga utvecklingar på världens börser under september. Under augusti föll Stockholmsbörsens breda index (SAX Index) tillbaka -6,2 procent och småbolagen (CSX Index Sweden) utvecklades ännu svagare och avkastade -8,3 procent.

Under månaden har vi fått se en rejäl sektorrotation där tillväxtbolag och räntekänsliga bolag har justerats ned till förmån för vad marknaden generellt kallar värdebolag. Anledningen är rädsla för långsiktig inflation och vi har i räntemarknaden sett den amerikanska 10-åriga räntan göra ett rejält skift uppåt. Dessutom fortsätter Kina införa restriktioner för sina noterade bolag. Vi har sett några vinstvarningar i tillverkande sektorer, framförallt inom bil och lastvagnsindustrin, med hänvisningar till komponentbrist.

Månadens bolag

Månadens bolag är Bonesupport Holdings som under månaden tappade hela -50,7 procent.

Bolaget är ett medicintekniskt läkemedelsbolag som tagit fram en rad bio-keramiska benfyllnadsprodukter för utfyllnad av sprickor och håligheter i ben vid olika typer av trauman, infektioner, sjumdomstillstånd och vid operationer. Produkten löser en rad medicinska problem då den omvandlas till benvävnad. Bolaget har tagit fram en utvecklad produkt, Cerament G, som förutom dess läkande egenskaper innehåller antibiotika. Fördelen är att man kan fokusera antibiotikan till den plats i kroppen där det behövs och att man framförallt reducerar infektionsrisken.

Cerament G har ett godkännande i Europa och en del av aktiecaset i Bonesupport har varit ett godkännande i USA. Under månaden kom ett negativt besked från amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, angående studien för godkännande av Cerament G. Även om beskedet inte satt stopp för ett godkännande för produkten krävs ytterligare data och ytterligare studier. Kursen föll -49 procent på dagen för beskedet och stängde månaden på -50,7 procent.

Vårt investeringscase har byggt på att sannolikheten för ett godkännande för Cerament G i USA har varit hög med bakgrund av godkännande i EU och Kanada. Den amerikanska marknaden skulle innebära en stor möjlighet och tillväxtpotential. I och med det negativa beskedet från FDA ökar osäkerheten och framförallt skjuts den amerikanska möjligheten på framtiden på obestämd tid samt osäkerheten kring kostnaden för en eventuell utökad klinisk studieprocess i USA har gjort att vårt investeringscase har förändrats väsentligt. Vi har under månaden sålt samtliga aktier i bolaget.

Humle Fonder

Humle Småbolagsfond

Fonden har under september sjunkit -7,7 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för fondens jämförelseindex ner -8,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden stigit +33,0 procent jämfört med +20,5 procent för jämförelseindex.

Starkast kurstuveckling i portföljen stod Zenicor för, som steg +11 procent under månaden utan att bolaget lämnat några nyheter. Starkast bidrag till den totalavkastningen i portföljen kommer från Nolato, Hexatronic och Distit. De största negativa bidragen kom från Bonesupport, Addtech och Addlife.

Bonesupport har under månaden lämnat portföljen.

Humle Sverigefond

Fonden har under augusti sjunkit -6,5 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för fondens jämförelseindex ner -6,2 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen stod SEB för, som steg +6,9 procent. Bolaget och banksektorn har gynnats av sektorrotationen under månaden från högmultipelbolag till mera värdeakter. Starkast bidrag till den totalavkastningen i portföljen kommer från SEB, Nolato och Swedbank. De största negativa bidragen kom från Balder, Sagax och Bravida.

Vill du följa vårt månadsbrev på mail? Skriv till info@humlefonder.se

Har ni några frågor eller vill träffa hos, är ni hjärtligt välkomna att höra av er.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.