Humle Fonder september 2022 – En månad närmre botten

2022-10-05

Jaha, tänker ni – ska man behöva läsa ännu ett månadsbrev för september som handlar om ökande inflation, högre räntor, recessionsrisk, vinstvarningar och riksbankspolitik. Jag tycker vi nöjer oss med att konstatera att detta elände har fortsatt påverka marknaderna negativ under månaden och vi lägger nu ännu en usel börsmånad bakom oss.

Nu är vi nio månader genom börsraset 2022 som kommer skriva in sig i björnmarknads-historien. Det finns såklart massor med studier av börsras genom historien och sedan 1929 har den amerikanska marknaden genomlidit 26 börskrascher, dvs mer än 20 procents nedgång (Ned Davis Research, 2021). Den genomsnittliga längden från toppen till botten har varit 289 dagar och i genomsnitt har marknaden tappat 36,4 procent. Det finns såklart skillnader i varför de uppkommer, men oftast handlar det om att marknaden förutser en nedgång i den reella ekonomin, men man ska komma ihåg att marknaden inte alltid har haft rätt i sina förutsägelser och att ekonomin faktiskt klarat sig från recession ibland, även om marknaden förutsatt sig något annat.

Om du är en långsiktig investerare i börsen har du i genomsnitt genomlidit en börskrasch ungefär vart fjärde år. Det innebär att uppgångsperioderna har varit längre än nedgångsperioderna och med tanke på att aktiemarknaden i USA sedan 1929 har genererat en ganska rejäl positiv avkastning har det varit lönsamt att genomlida börskrascherna också. Enligt studier har också de absolut bästa börsdagarna de senaste 20 åren kommit under börskraschperioder och ytterligare 34% har kommit de två första månaderna efter en vändning (Ned Davis Research, 2021).  Ska man vara med och få en långsiktig avkastning i marknaden får man inte missa de bästa dagarna – då blir man hopplöst efter. Har du missat de 10 bästa börsdagarna på stockholmsbörsen de senaste 20 åren har du gåt miste om nästan 300% avkastning. Har du missat de 25 bästa dagarna har du tappt nästan 450% avkastning. Världens 8e underverk - ränta på ränta effekten är rättvis över tid!

Källa: Bloomberg, 2022
Petter Löfqvist ansvarig förvaltare

Marknaden

Som berördes i början av detta inlägg var september ännu en månad präglad av inflation, centralbankernas räntehöjningar och rädslan för dessa samt den eventuella recession de ska åstadkomma. Amerikanska centralbanken, Federal Reserve, höjde räntan med, väntade, 0,75%, och den amerikanska styrräntan Fed Funds ligger nu i ett intervall om 3,00 till 3,25%. Svenska Riksbanken höjde räntan med 1,00% och vi har nu en svensk styrränta på 1,75%. Börserna började månaden upp, men efter dessa höjningar vände de tvärt. Under månaden har det även kommit in en del vinstvarningar, framför allt från konsumentnära bolag, inför stundande rapportsäsong.

Stockholmsbörsens breda index (OMXSGI Index) slutade månaden på minus 7,4 procent och har sedan årsskiftet avkastat minus 30,2 procent. Nedgången för småbolagen var något större och indexet (CSX Index Sweden) avkastade minus 11,2 procent och har sedan årsskiftet avkastat minus 38,7 procent.

Månadens bolag

Ett bolag som funnits i Sverigefonden under en lång tid och som vi under månaden har tagit in i Småbolagsfonden är Securitas. Hur kan ett bolag med 345 000 anställda vara ett småbolag och vad gör det i Småbolagsfonden? Trots alla dessa anställda har de ett marknadsvärde om 37 miljarder, vilket inte i sig gör att bolaget är litet på något sätt, men det ryms inom definitionen för ett småbolag där gränsen går betydligt högre upp.

Vi har tagit in bolaget i portföljen då bolaget erbjuder defensiva kvaliteter till en värdering som får betecknas som långt ifrån aggressiv. Bolaget lanserade under månaden sina villkor för den företrädesrättsemission som bolaget genomför där de tar in 9.7 miljarder kronor för att finansiera det stora förvärv av Stanley Security som annonserades i somras.

Securitas som en av världens största säkerhetsbolag har marknadsledande positioner inom traditionella bevakningstjänster, en lågmarginal och lågtillväxtaffär som är förutsägbar och därmed skall värderas lågt. Bolaget har en strategisk ambition att gottgöra det misstag man gjorde för ett 10-tal år sedan då man sålde sin elektroniska övervakning Niscayah. Andelen teknologiska lösningar, mjukvara och lösningsförsäljning skall öka och därmed skall också tillväxten och lönsamheten ha potential att komma upp.

Förvärvet av Stanley Security ger bolaget en större andel av dessa snabbväxande verksamheter och adderar nästan 1,7 miljarder dollar i försäljning till Securitas.

Det är alltid läskigt med stora förvärv men vi tycker att förvärvet man gör är strategiskt rätt och har förutsättningar att lyfta tillväxtprofilen i bolaget över de kommande tre åren. Med, potentiellt, en förbättrad marginal. Marknadens förväntningar på bolaget är trots allt lägre ställda än de finansiella målsättningar som bolaget har presenterat för kommande år och bolaget presenterade under månaden en marknadsuppdatering som var en positiv överraskning för marknaden. Kan man köpa detta till en P/E värdering om under 10 gånger, vilket är Bloomberg’s consensus, känns det som risken på nedsidan är väldigt begränsad relativt mycket annat.

Humle Fonder

Humle Småbolagsfond

Under månaden minskade fondens värde 11,7 procent och fondens jämförelseindex (CSX Index Sweden) minskade 11,2 procent. De senaste tolv månaderna har fonden värde minskat 29,9 procent och jämförelseindex minskat 30,6 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under september stod Securitas för. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Hexatronic, Securitas och Alcadon. De största negativa bidragen kom från Addnode, Axfood och NP3 Fastigheter.

Läs månadsrapport för Humle Småbolagsfond här.

Humle Sverigefond

Under månaden minskade fondens värde 8,2 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) minskade 7,3 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat 24,4 procent och fondens jämförelseindex minskat 21,9 procent.

Starkast kursutveckling även i Sverigefonden under september stod Securitas för. Störst bidrag till totalavkastningen i portföljen kom under september från Securitas, Swedbank och SEB.  De största negativa bidragen kom från fastighetsbolagen: Balder, Sagax och NP3 Fastigheter.

Läs månadsrapport för Humle Sverigefond här.

Vill du följa vårt månadsbrev på mail? Skriv till info@humlefonder.se

Har ni några frågor eller vill träffa oss, är ni hjärtligt välkomna att höra av er.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.