Möt Petter Löfqvist - Förvaltare på Humle Fonder

2021-02-01

Petter Löfqvist, vem är du?

Jag heter Petter Löfqvist 46 år gammal Karlskronit, som i och för sig större delen av mitt liv bott i Stockholm. Jag kommer från en fastighetsentreprenörsfamilj som skolat mig inte bara i företagande men också långsiktighet och att vara beredd att kämpa i med och motgång. 

Uppväxten i Karlskrona har präglat min ständiga dragning till skärgården och jag bor idag utanför stan, med närhet till skärgården, med min familj och hund. Jag och familjen älskar att vara i skärgården, segla, motorbåt, långfärdsskridskor eller på en kajak, spelar ingen roll. Att vara ute på vattnet ger en sjuk frihetskänsla och möjlighet att upptäcka och ställas inför små vardagsutmaningar. 

Vintertid försöker vi hålla uppe min frus gamla elitsatsning i utförsåkning genom att försöka överföra intresset på våra barn (vilket inte är någon uppoffring för dem...)

Vad har du lärt dig under dina 22 år i branschen?

Jag började investera på börsen 1990 och den första aktie jag köpte var 50 aktier i SCA. Den sålde jag redan efter någon månad och tjänade 4 kronor per aktie. En vinst på ungefär 200 kronor. Det man kan konstatera är att SCA aktien har gått från 5,40 kronor vid årsskiftet 1990 till att idag vara värd 145 kronor (2021-01-25) och då har man dessutom fått andelar i Essity och bra med utdelningar på vägen. Det man kan konstatera är att tid i marknaden med rätt bolag genererar avkastning. Det handlar inte om att försöka hitta aktier som kan generera snabb avkastning på 1 vecka eller 1 månad. Bra bolag som över tid växer sina vinster kommer över tid att värderas upp.

Jag måste säga att när jag började med aktier 1990 var min inställning att försöka göra de där korta affärerna för att försöka bli hjälte på kort sikt. Den strategin funkade någon gång och då känner man sig som en hjälte. Problemet är att du stärks av din skicklighet att pricka rätt i det korta (dvs ren tur) skapar en övertro att ta fel och oinformerad risk. Jag förlorade jättemycket privat i IT kraschen vid millennieskiftet då jag likt många andra trodde att de vinster jag byggt upp under slutet av 90-talet berodde på min egen skicklighet snarare än det faktum att jag faktiskt investerade in i den mass-psykos och övertro som till slut tog en ände med förskräckelse.

Jag har arbetat i finansmarknaden sedan 1998 som analytiker, som transaktionsrådgivare inom förvärv och sedan 2009 har jag förvaltat svenska och nordiska småbolagsaktier. Jag har varit med om uppbyggnad av bubblor, krascher, konjunkturuppgångar, konjunkturnedgångar, kronförsvagningar, handelskrig och politisk oro. Det jag kan konstatera genom att ha levt med kunders sparpengar i dessa olika typer av miljöer är att det är svårt att skydda sig när marknader viker. Dock tenderar de bolag som har en stark kvalitet i ledning, strategi, marknadsposition och finansiellt risktagande att alltid klara sig bättre. Kom ihåg att stockholmsbörsens utveckling över ett år bara är en siffra, en siffra som är en sammanvägning av alla bolag som är noterade på börsen, vilket innebär att det alltid finns bolag som klarar sig bättre än utvecklingen på börsen. Det intressanta är att det är oftast de bolag som har en stark kvalitet som år efter år tenderar slå börsen. Så skapar man en portfölj med bolag som har förutsättningar att slå börsen och får mer rätt än fel och är långsiktig kommer du har väldigt bra förutsättningar att över tid generera en bra avkastning.

Hur har bolagen förändrat sitt hållbarhetsarbete?

Det har hänt extremt mycket de senaste 10 åren. Om jag raljerar lite så har bolagen gått från att pliktskyldigt för 10 år sedan eventuellt lägga in någon bild längst bak i sina bolagspresentationer om deras initiativ för att minska sitt mijöavtryck genom att koldioxidkompensera medarbetarnas flygresor och källsortera medarbetarnas kontorsavfall. Till att jag tror att alla bolag idag är medvetna om att samhället, kunder och investerar ställer krav på att alla bolag gör vad de kan för att förbättra sitt avtryck mot miljön, samhället, medarbetare genom att väldigt aktivt införa processer, arbetssätt för att uppnå detta.

För att knyta tillbaka till vad jag sade tidigare om kvalitet. Bolag som inte tar sitt hållbarhetsansvar på allvar saknar i mina ögon kvalitet och kommer att tappa konkurrenskraft över tid. Mitt jobb som investerare handlar om att skapa bästa möjliga avkastning för fondandelsägarna. Jag är helt övertygad om att hållbarhet är en kvalitetsfaktor som bidrar till en bättre avkastning och därför lägger vi stora resurser på att förstå våra bolags hållbarhetsförutsättningar men arbetar också aktivt med att föra en kontinuerlig dialog om inte bara bolagets strategiska tillväxtmöjligheter utan en diskussion utifrån deras långsiktigt hållbara strategiska tillväxtmöjligheter.

Som investerare har vi ett ansvar att bidra till ett mer hållbart samhälle. Min syn är att som småbolagsinvesterare är det bästa man kan göra att genom ett aktivt ägarskap diskutera och påverka bolagen att kontinuerligt bli bättre hållbarhetsmässigt.

Vad är kvalitet för dig?

För mig handlar kvalitet om ledning, strategi, finansiell historik och finansiell förutsägbarhet till ett rätt finansiellt risktagande i balansräkningen. Historien skvallrar mycket om förutsättningen att fortsätta leverera kvalitet. Kvalitet kommer uppifrån. Styrelse och ledning är nyckeln till kvalitet, varför vi lägger väldigt mycket tid på att kontinuerligt träffa bolagsledningarna för att krypa de under skinnet vad gäller var bolaget står idag och vart bolaget är på väg.

Kan du beskriva din aktiva förvaltning?

Med aktiv förvaltning menar vi att vi aktivt väljer in bolag i portföljen. Det handlar inte om att vi kommer att aktivt ta positioner inför en kvartalsrapport för att vi har en syn av att bolaget ska slå några kortsiktiga förväntningar. Aktiv förvaltning är långsiktighet enligt mitt sätt att se det. Jag investerar i bolag som jag bedömer har en långsiktig förutsättning att växa sina vinster snabbare än marknaden som helhet. Detta för att historiskt har vinsttillväxt och aktiekursutveckling gått hand i hand. Jag vill skapa en portfölj med bolag där vi ser att samtliga bolag har dessa förutsättningar och om vi får mer rätt en fel i de bolag vi har i portföljen borde vi ha goda förutsättningar att leverera långsiktigt hållbar överavkastning mot marknaden.

Har du lärt dig något speciellt under året som varit?

Det är intressant hur snabb marknaden har blivit på att komma tillbaka från krascher. Ingen trodde i mars förra året att marknaden någonsin skulle kunna komma tillbaka. Osäkerheten var monumental kring om hur dödligt detta virus var, hur länge ”lock-downs” skulle behöva pågå, vilka effekter det skulle ha på bolagens försörjningskedjor och långsiktiga möjlighet till att generera tillväxt. Likt alla krascher jag sett under min tid i finansmarknaden visade det sig igen att den bästa investeringstidpunkten visade sig vara när osäkerheten var som störst.

Det gångna året har ytterligare stärkt mig kring att bra bolag klarar sig bättre och att det gäller att ta till sig av förändrade förutsättningar. Pandemin har satt käppar i hjulen för en rad branscher för lång tid framöver, men också skapat otroliga tillväxtförutsättningar för andra. Fysisk butikshandel, resor och hotell ser ut att ha en lång resa tillbaka till något normal, medan digitaliseringen av näringslivet och samhället under detta år tagit flera utvecklingssteg, som kanske skulle tagit ytterligare några år om inte pandemin slagit till.

Privat / arbetsliv – hur balanserar du det?

Detta jobb är speciellt eftersom man aldrig blir klar och att bolagen i och utanför portföljen ständigt utvecklas. Man kan alltid göra mer, läsa mer. Den digitala utvecklingen har gjort att man har blivit väldigt frikopplad från ett fysiskt kontor för att kunna göra ett bra jobb som förvaltare.

För min del är det väldigt viktigt att balansera genom att hämta energi utanför jobbet och det kan handla om allt från att vara aktiv på min sons hockeyträningar, eller segla i skärgården, vara fysiskt aktiv till att umgås med vänner och familj och faktiskt unna sig att koppla bort alla digitala hjälpmedel ibland. 

Vad tror du om börsen på kort och lång sikt?

Får alltid den frågan... Börsen är bara en värdeviktad sammanvägning av avkastningen av 400 bolag som är noterade. Vi lägger inga prognoser på vart börsen ska gå på en månad eller ett år. Det handlar bara om bolag. Det jag kan säga är att typ hälften av bolagen kommer gå bättre än börsen på en månad och också på ett år. Det historien dock har lärt oss är att vinsttillväxt och aktiekurser över tid går hand i hand och att bolag som växer snabbare än andra enligt teorin skall ha ett högre värde.

Svenska börsen har på lång sikt varit en fantastisk marknad jämfört med många andra aktiemarknader. Vår lilla exportberoende ekonomi med en riskvillig aktiemarknad som har varit beredd att finansiera entreprenörer och tillväxt har skapat några av världens ledande bolag inom ett flertal branscher. Sverige rankas högt vad gäller innovation och det är viktigt för vägen framåt. Tror man att Sverige även i framtiden kan fortsätta vara ledande på innovation och entreprenörskap och att aktiemarknaden i Sverige kommer vara fortsatt villig att ta risk för att finansiera dessa bolag borde svenska börsen ha goda förutsättningar att leverera stark avkastning i ett globalt perspektiv även i framtiden.

Hur investerar du själv?

Jag lever till stor del som jag lär. Jag investerar framförallt genom fonder och sparar till stor del i svenska småbolagsaktier och fastighetsaktier kombinerat med en global teknikexponering. Min syn är att jag trots allt inte planerar att gå i pension inom de närmsta decennierna och jag tror på den långsiktiga kraften i den digitala transformation världen går igenom och i kraften i svenska småbolag. Fastigheterna ligger som en inflationshedge och en koppling till min uppväxt i en fastighetsentreprenörsfamilj.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.