November 2022 – Småbolagsrabatt?

2022-12-06

Ytterligare en stark månad för världens börser och ytterligare en stark månad för de större bolagen. Marknaden fortsätter vara makrostyrd med fokus på räntor och förändringar i inflationstryck. Långa räntor, som under månaden kommit ner, har drivit på börserna.

Om vi under 2020 och 2021 hade en situation där värderingar var underordnat så är det en faktor som har blivit viktig att ta hänsyn till. Under året har vi sett värderingsmultiplarna krympa ihop rejält för börsen som helhet, och särskilt tydligt för de mindre bolagen. 

Värdering för småbolagsindex vs OMXS30.

Det är klart att värderingsmultipeln är en funktion av både pris och förväntade vinster. Vinstförväntningarna på både de stora och små bolagen har kommit ner senaste kvartalet (men mer för de större bolagen) och vi kan nog förvänta oss att vinstförväntningarna skall komma ner ännu mer kommande kvartal.

Men med det sagt måste vi komma ihåg den långsiktiga kopplingen mellan vinsttillväxt och värdeutveckling som vi talat om i tidigare månadsbrev. Småbolagen har historiskt vuxit sina vinster snabbare än de stora bolagen. Förutsättningarna för de små bolagen att långsiktigt växa sina vinster tror inte jag på något sätt har förändrats för att vi har genomlidit ett svagt aktieår på börsen under 2022.

Innovation, entreprenörskap, strukturell tillväxt, ledningars aktieägande, synergistiska förvärv är faktorer som drivit småbolagen historiskt och det är faktorer som kommer fortsätta göra det i framtiden också.

Petter Löfqvist, ansvarig förvaltare

Marknaden

Uppgången på börserna fortsatte under november. Stockholmsbörsens breda index var upp 7,2 procent under månaden och hade en starkare utveckling än småbolagsindex (CSRXSE) som steg 6,4 procent. Den amerikanska inflationssiffran överraskade och kom in lägre än väntat vilket ledde till ett stort uppställ. Uppgångarna var de största vi sett sedan corona-återhämtningen 2020. Även om börserna föll tillbaka från detta uppställ så fortsatte de takta på uppåt efter att centralbankerna med amerikanska FED i förarsätet börjat signalera att takten i räntehöjningarna ska börja avmattas. Räntorna har mot bakgrund av det ovannämnda under månaden fallit tillbaka relativt ordentligt från sina toppnivåer. Detta sammantaget, som berördes i inledningen av detta månadsbrev, är en del av förklaringen till uppgången senaste månaden. 

Vi fick under månaden in den svenska inflationssiffran för oktober. KPIF, som mäter inflationen med fasta räntor, kom in på 9,3%. Dock är det denna månad KPI-måttet som varit mest intressant. Det är nämligen KPI-siffran för oktober som bestämmer hyreshöjningarna i de indexerade hyreskontrakten på de kommersiella fastigheterna. Denna kom in på 10,9%. Det betyder att vi årsskiftet kommer hyrorna höjas med då nästan 11% för de allra flesta kommersiella fastigheterna. Fastighetssektorn var en av de starkare sektorerna under månaden. 

Månadens bolag

På temat höga bruttomarginaler och återkommande intäkter presenterar vi denna månad det norska medicinteknikbolaget Medistim. Bolaget tillhandahåller maskiner som kirurger kan använda för att mäta och visualisera blodflöde vid operationer. Detta används för att reducera risker vid operation och säkerställa att man uppnår det bästa resultatet. Det används framförallt vid hjärt- och kärloperationer samt transplantationer. 

Vi träffade bolagets ledning under månaden för att diskutera den långsiktiga bilden. Bolagets affärsmodell bygger på hårdvaruförsäljning och återkommande intäkter i form av engångs-sonder som måste bytas vid varje behandling. Idag finns cirka 3000 maskiner utställda på sjukhus runt om i världen och alla dessa maskiner behöver engångs-sonder och andra förbrukningsvaror som Medistim säljer med höga bruttomarginaler. Desto fler maskiner som står där ute desto mer förbrukningsvaror som genererar återkommande intäkter behövs.

Bolaget har de senaste åren levererat en fantastisk jämn tillväxt och marginalexpansion drivet av en större andel egna maskiner som levererats i kombination med växande marginal. Bolaget har hittat en intressant nisch där det finns, enligt oss, fortsatt intressant potential under många år framöver.

Källa: Bloomberg, 2022

Humle Fonder

Humle Småbolagsfond

Under månaden ökade fondens värde 4,9 procent och fondens jämförelseindex (CSRX Sweden Index) ökade 6,4 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat 31,8 procent och jämförelseindex minskat 28,0 procent.

Starkast kursutveckling i portföljen under november stod Crayon för. Starkast bidrag till den totala avkastningen i portföljen kommer från Nolato, Addtech och Swedish Orphan Biovitrum. De största negativa bidragen kom från Cint, Vitec och Hextronic. 

Nytt innehav i portföljen under månaden är Nordnet.

Läs månadsrapport för Humle Småbolagsfond här.

Humle Sverigefond

Under månaden ökade fondens värde 6,0 procent och fondens jämförelseindex (SIXPRX Index) ökade 7,3 procent. De senaste tolv månaderna har fondens värde minskat 23,2 procent och fondens jämförelseindex minskat 16,5 procent.

Nolato var bolaget som stod för starkast kursutveckling i Sverigefonden. Störst bidrag till totalavkastningen i portföljen kom under november från Nolato, Sagax och Investor.  De största negativa bidragen kom från Cint, Securitas och Embracer. 

Läs månadsrapport för Humle Sverigefond här.

Vill du följa vårt månadsbrev på mail? Skriv till info@humlefonder.se

Har ni några frågor eller vill träffa hos, är ni hjärtligt välkomna att höra av er.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.