Petter Löfqvist diskuterar börsläget i DiTV

2021-09-13

Den 13 september 2021 intervjuades förvaltare Petter Löfqvist och förvaltare Joel Backesten i DiTV. De gav sin syn på hur börsen kan komma att utvecklas den närmsta framtiden.

Det är lite motigt på börsen just nu. Men hur kan den komma att utvecklas inom den närmsta framtiden? Petter Löfqvist delade med sig av sina tankar kring detta med Dagens Industri i DiTV.

Kolla på inslaget på Dagens Industri under länken: här

Källa foto: Di.se

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.