Petter Löfqvist gästar Aktiespararna

2022-10-21

Vår förvaltare Petter Löfqvist har gästat Aktiespararna och presenterat Humle Fonder och 2022 som hittills bjudit på räntor, inflation, krig, största leveranskedjor, lageruppbyggnad och valutarörelser som börsen inte gillar. 2022 har hittills varit en inverterad kopia av 2021, vilket Petter pratar mer om där Carnegies Småbolagsindex som gick bäst under 2021 i år istället blivit utklassat av MSCI World, OMXS30 och SIXPRX.

Vår förvaltare Petter Löfqvist presenterar även vårt team, som det skett lite förändringar i jämfört med 2021. Elin Wiker har tillkommit som analytiker och David Seekell har också anslutit till Humle-teamet i rollen som hållbarhetsansvarig.

Utöver det svarar Petter även på frågor under en intervju.

Titta här.

Aktiespararna är med cirka 70 000 medlemmar världens största medlemsorganisation för personer som vill spara framgångsrikt i aktier och fonder.  

Riskinformation. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.