Petter Löfqvist i Börsrådet

2022-10-14

Vår förvaltare Petter Löfqvist har gästat Börsrådet igen. I Börsrådet blickade Petter bland annat tillbaka på sina tidigare tips som han gav 3:e juni 2022 i form av Crayon, Hexpol och Chemometec. I dagens Börsråd gav även Petter nya aktietips och ett säljtips.

Om du vill se programmet i sin helhet kan du göra det här.

Information om Börsrådet
Veckomagasin där två förvaltare ger sina bästa aktieråd och dissar ett av den andres råd. Sänds fredagar klockan 11:30.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.