Petter Löfqvist i Börsrådet

2022-06-03

Den 3 juni 2022 deltog Petter Löfqvist i Börsrådet i DiTV. Läget på börsen diskuterades, tidigare case följdes upp samt så presenterade Petter nya case i form av norska bolaget som återfinns på Oslobörsen. Crayon Group Holding är en IT-koncern. Bolaget är specialiserade inom utvecklandet av SAM, Software Asset Management, samt i rådgivning och hantering av licensiering som berör programvara,, moln- och volymlicensiering. I Börsrådet motiverar Petter mer varför just Crayon var ett av hans aktietips.

Petter tipsar även om Hexpol, som är en global industriaktör specialiserade inom polymerlösningar. Produkterna används exempelvis för plattvärmeväxlare, länkhjul samt som komponenter i plast- och gummimaterial. Verksamheten styrs via flertal affärsområden där störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Hexpol ingår precis som Crayon i vår småbolagsfond Humle Småbolagsfond, precis som Petters tredje aktietips som han gav i Börsrådet - danska ChemoMetec, som är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom design, utveckling och produktion av patenterade instrument för cellräkning och cellanalys.

Se Börsrådet: här

Källa foto: Di.se

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.