Petter Löfqvist i Dagens Industri

2021-09-14

Den 14:e september 2021 diskuterade förvaltare Petter Löfqvist och förvaltare Marcus Björkstén (Fondita) hållbara investeringar i Dagens Industri. Som förvaltare för Humle Småbolagsfond fokuserar Petter främst på svenska småbolag med nordiska inslag, där minst 80 procent av kapitalet investeras i den svenska marknaden. Alla företag har ett ansvar att verka för en bättre framtida värld genom att ta sitt ansvar inom hållbarhetsfrågor. Men inte alla lever upp till det. Vårt sätt att göra skillnad är att föra en ständig dialog med de bolag vi investerar i, delta i deras valberedningar och rösta på deras bolagsstämmor. Utifrån vår hållbarhetsanalys får vi ett välgrundat underlag för diskussion vilket ger oss möjlighet att påverka bolagen att utveckla sin hållbarhetsprofil i rätt riktning.

Vår filosofi handlar om att identifiera kvalitativa bolag med tydligt hållbarhetsperspektiv, som har förutsättningar att över tid växa snabbare än marknaden som helhet. Utöver vår analys vill vi även påverka bolagen genom att engagera oss i en dialog med dem om hur de kan bli mer hållbara samt använda våra röster för att driva på viktiga frågor på ägarnivå. Vi ser att vi kan bidra med kunskap och omvärldsanalys till bolagen, speciellt de mindre, eftersom vi träffar ett stort antal bolag som alla arbetar på olika sätt med hållbarhet.

Vi tror på att hållbart företagande driver morgondagens tillväxt. Den tillväxt som är bra för alla. Utöver vår analys vill vi även påverka bolagen genom att engagera oss i en dialog med dem om hur de kan bli mer hållbara samt använda våra röster för att driva på viktiga frågor på ägarnivå.

Läs alla tips på Di.se under länken: här

Källa foto: Di.se

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.