Petter Löfqvist i Pareto Podcast

2021-12-15

I avsnitt 54 av Pareto Podcast gästar vår förvaltare Petter Löfqvist. Vilka bolag har Petter sålt? Och vilka nya aktier har Petter köpt? Hör vår förvaltare Petter Löfqvist berätta om småbolag i allmänhet och fastigheter, compounders och Medtech i synnerhet i avsnittet som kom ut 15:e december 2021.

Nu har det gått ett år sedan Petter Löfqvist tog över förvaltningen i Humle Småbolagsfond. Med andra ord har det blivit dags för uppföljning i Pareto Podcast. I detta avsnitt berättar därför Petter vad som hänt sedan sist i portföljen, både vilka som sålts och vilka som fått ta plats. Vad som händer på marknaden i ren allmänhet delar Petter också med sig av, allt från småboalg, fastigheter till compounders och Medtech i synnerhet.

Lyssna på avsnittet här.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.