Petter Löfqvist tips i Dagens Industri

2021-09-21

Den 21 september 2021 gav förvaltare Petter Löfqvist och förvaltare Joel Backesten tips på sex aktier att plocka nu och "lägga i en byrålåda".

Börsen har surnat till lite och är ner några procent sedan toppen i augusti. Bolag som med andra ord kommit ner och som kan passa att plocka in i portföljen. Ett av bolagen som Petter lyfter är ett av årets vinnare, men som Petter ändå tror har mer att ge då bolaget verkar på en marknad med strukturell tillväxt som kommer pågå under en lång tid och kan dessutom addera förvärv. Värderingen på 16 gånger bolagets rörelseresultat sticker alltså inte ut, om man frågar vår förvaltare Petter Löfqvist.

Läs alla tips på Di.se under länken: här

Källa foto: Di.se

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.