Petter Löfqvists favoritaktier i Di

2022-10-14

Med en rapportperiod runt hörnet och en oro som just nu präglar marknaden, har vår förvaltare därför valt ut köpvärda aktier med fokus på stabilitet.

Marknaden ut som den gör och med rapportsäsongen runt hörnet konstaterar Petter Löfqvist att ganska mycket pekar söderut i ekonomin just nu.

När den eventuella vändningen ska komma är däremot svårt att sia om. Däremot hade Petter även några aktietips att dela med sig av. Inför rapportperioden gästade Petter Löfqvist DiTV där han gav tips på köpvärda aktier, med fokus på stabilitet och chans på 15 till 20 procents vinsttillväxt över tid.

Ett bolag som Petter lyfter är ett bolag som han vaskat fram genom "en lite försiktig värde-approach”. Ett annat bolag som Petter lyfter fram går att jämföra med en riktigt bra fotbollsback – gör jobbet men blir aldrig riktigt Zlatan-klass.

Läs mer om Petter Löfqvists tips här.

Riskinformation. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.