Petter Löfqvists säljtips i Dagens Industri

2021-09-11

Den 11 september 2021 delar förvaltare Petter Löfqvist med sig av ett säljtips av ett bolag som är som att banka gröna grodor i femkampen på Gröna Lund. Ett bolag som idag inte ingår i vår småbolagsfond Humle Småbolagsfond, men som tillhör småbolagsindex som vår småbolagsfond och flera andra småbolagsfonder jämför sig mot.

Läs säljtipset på Di.se under länken: här

Källa foto: Di.se

Börsrådet. Veckomagasin där två förvaltare ger sina bästa aktieråd och dissar ett av den andres råd. Sänds fredagar klockan 11:30. Under Börsrådet ges bland annat säljtips från gästerna.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.