Sara Otterbeck förstärker Humle

2021-03-22

Sara har många års erfarenhet från fondbranschen med fokus på affärsutveckling, strategi och analys. Hon kommer senast från Danske Bank där hon arbetade som investeringsspecialist inom Wealth Management.

”Jag ser fram emot att få fortsätta utveckla den plattform som idag finns på Atle med några av de mest intressanta varumärkena på marknaden. Det ska bli otroligt spännande att bli del av teamet och få vara med på resan med ett nytänkande bolag som Atle!” säger Sara Otterbeck.

Sara kommer in som investeringsspecialist i Atles värdepappersbolag, Atle Investment Services och kommer arbeta med att utveckla gruppens gemensamma tjänster.

”Vi är mycket glada att Sara har valt att börja hos oss och ser fram emot att stärka vårt erbjudande för fondbolag.” säger Gustav Ohlsson, VD för Atle.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.