Sofia Beckman förstärker Humle Fonder

2021-10-08

Sofia Beckman har utsetts till vd för värdepappersbolaget Atle Investment Services AB och tillika ansvarig för Atles Hosting, som heläger Humle Fonder.

Sofia har en bred erfarenhet inom trading, risk och regelefterlevnad genom olika befattningar på SEB. Hon har närmast varit ansvarig för bankens kreditanalys av finansiella institutioner och lett arbetet med motpartsanalys och utvärdering av hedgefondförvaltare. Hon har tidigare arbetat inom kundansvarsorganisationen med fokus på nordiska fondbolag och ansvarat för säkerhetshantering av bankens derivataffärer.

”Jag ser verkligen fram emot uppdraget och möjligheten att fortsätta utveckla Atles plattform för aktivt förvaltade strategier. Det är dessutom en chans att jobba med några av marknadens mest spännande varumärken och ett mycket kompetent och innovativt team.” säger Sofia Beckman och fortsätter:
"Det ska bli kul att jobba med förvaltare Petter Löfqvist som visat under lång tid att hållbarhet och avkastning går hand i hand."

”Jag är glad att hälsa Sofia välkommen till Atle. Hennes erfarenhet kommer vara en viktig tillgång i utvecklingen av vårt erbjudande till förvaltare som vill lansera nya verksamheter.” säger Gustav Ohlsson, VD för Atle.

Atle Investment Services AB är ett dotterbolag till Atle Investment Management AB som erbjuder tjänster till Atles delägda fondbolag och en plattform för mindre kapitalförvaltningsverksamheter att växa på.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.